BIAŁYSZEWO

(1449 Byalischewo, Byalisschevo, Bialsewo, Byalysewo, Byabyschevo!) 10 km na SE od Sierpca.

1. 1449 n. distr. płoc. (MK 337, 82v); 1578 pow. sierp. par. Goleszyn (ŹD 43-44).

2. 1549 płosa w Białoskórach od drogi sierpeckiej do granic B. (PG 14, 404v); 1596 droga z Dramina do B. (PG 98, 371 av).

3. Włas. szlach. 1449 Jan z Grabca zamienia ze Szczepanem z Miszewka [-Stefanów] wieś dziedziczną zw. B. na Życk z warunkiem, że w Życku będzie mieszkać przez czas pewien Mik. Stopski (MK 337, 82v-83); 1450 stren. Mikołaj Mnich odstępuje temuż Szczepanowi swoją wieś B., zamienioną przez Jana Strachowskiego z tymże Szczepanem na Życk (MK 335, 55v); tenże Mnich ma odstąpić Szczepanowi z Miszewka [-Stefanów] B. pod karą 200 kóp gr (MK 335, 90); 1452 Małgorzata żona Jana Małdrzyka [h. Wąż] z Chodywańców [w z. bełskiej] darowuje mężowi ojcowiznę w B. (MK 335, 49v); Szczepan z Miszewka podstoli płoc. zamienia z Mikołajem i Piotrem, synami Adama ze Szczytna, 2 wł. w B. na cz. w Szczytnie (MK 337, 58); 1471 → p. 5; 1477 wsie B., Szczytno i Mochowo własnością Szczepana ze Szczytna kaszt. płoc. i jego żony Małgorzaty (MK 5, 69v); 1531: 20 wł. os. (RP 41, 81).

4. 1450 ks. Włodzisław I nadaje Szczepanowi z Miszewka [-Stefanów] pr. chełm. na B. i inne dobra w księstwie płoc. z czynszem po 2 gr pras. (MK 337, 84).

5. 1471 Szczepan kaszt. płoc. zobowiązuje się zapłacić 6 kóp gr w szelągach należnych za dzies. z wsi B. i Szczytno czcigodnemu ojcu...1Tekst nie dokończony, brak następnej karty (Ep. 5, 225v); 1477 tenże kasztelan z żoną Małgorzatą przeznaczają na kościoły i klasztor w Płocku 3 kopy w szelągach z czynszów 3 wsi: B., Szczytno i Mochowo (MK 5, 69v).

1 Tekst nie dokończony, brak następnej karty.