BIAŁOBRZEŻE

(ok. 1240 Balebresici, Balobrzeze, Byalobrzeze, Byalobrzesze, Bialobrzeze) dziś cz. wsi Karwosiaki Kapitulne1Włączona do Karwosiaków już w XV w., zob. 1438 r. Zierhoffer (op. cit., s. 110) mylnie połączył dane o B. z Białobrzegami, 14 km na NNW od Płocka.

1. 1354 distr. płoc. (L nr 75); [par. Sikorz].

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie B. (K nr 301); 1354 B. własnością bpstwa płoc. (L nr 75); 1429 discr. Michał i Wojciech s. Stanisława z B., kapłani diec. płoc., na mocy decyzji Marka bpa gryzopolitańskiego administratora diec. płoc mają zrzec się pr. do czynszów i dochodów z wsi B. na rzecz wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 200); 1435 bp płoc. wykupuje od wikariuszy płoc. wieś B. i włącza do dóbr stołowych bpstwa płoc. (ADP perg. 226); 1438 bp płoc. włącza wieś B., będącą wraz z dzies. własnością wikariuszy wieczystych katedry płoc., do dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 238, 239); Ścibor kanonik płoc. wybiera jako uposażenie Karwosiaki [Kapitulne] z B., które zostały przez kapitułę płoc. połączone z Karwosiakami w jedną wieś (Kap. P, OM nr 8).

4. 1354 bp płoc. ustanawia, że sołtys z B. ma przekazywać co roku w monecie toruńskiej czynsz z ról we wsi B., jako przeznaczony na uposażenie ołtarza Ś. Mikołaja w katedrze płoc., właściwemu księdzu (L nr 75).

5. 1421 bp płoc. przywraca dzies. z B. wikariuszom wieczystym katedry płoc. (ADP perg. 180).

1 Włączona do Karwosiaków już w XV w., zob. 1438 r. Zierhoffer (op. cit., s. 110) mylnie połączył dane o B. z Białobrzegami.