BIAŁKOWO

(1488 Byalkowo) 10 km na E od Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Miszewo Strzałkowskie (ŹD 9, 128).

3. Włas. duch. 1488 opatrzny Maciej z B. krawiec książęcy kupuje 2 wł. miary chełm. w Chełpowie (MK 6, 211v); 1493 tenże Maciej otrzymuje od ks. Janusza II dom przy Rynku w Płocku (ZDP nr 240, przypis); 1531: 9 wł. os., młyn o 2 kołach w dzierżawie rocznej (RP 41, 67); 1578 własność kolegiaty Ś. Michała (ŹD 128).