BIAŁUTY

(1450 Byaluthi, Byaluthy) 9 km na NW od Bielska.

1. 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 19, 30).

2. 1450 → p. 3; 1572 pole żalowe w Kowalewie od granic B. do miejsca zw. Nart (PG 55, 171v); 1594 pole w Kuskowie-Stradzewie pod B. od drogi wiodącej z Kuskowa-Trojanów do Bonisławia (PG 96, 709); pole w Kuskowie-Trojanach od granic B. do granic Kuskowa-Bogusędów (PG 96, 709).

3. Włas. szlach. 1450 w podziale dóbr między Florianem z Kowalewa [Podbornego] z bratankami, Stanisławem i Mikołajem z tegoż Kowalewa, Florian otrzymuje połowę własności w B. i siedlisko, czyli dworznicę tamże, a Stanisław i Mikołaj cz. posiadaną uprzednio przez Trojana, od Proczynia do granic Kuskowa. Część tę, w 3 polach, winni podzielić po połowie; Stanisław od wsi Kowalewo-Skorupki do granic Kuskowa i Mikołaj z drugiej strony B. do granic wsi Lelice (MK 335, 54v-55); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Kobiernickiemu m. in. skonfiskowane dobra Jana i Marcina z B. (MS II nr 870); 1522-1538 ksiądz Jakub Białucki wikariusz wieczysty katedry płoc. (WT 10, 108v; Bon. I, 194); 1530 Wojciech s. Marcina sprzedaje braciom stryjecznym. Pawłowi, Zygmuntowi, Jakubowi i Walentemu swoje cz. w B. (Bon. I, 194); 1531: Jadwiga wd. po Stanisławie – 1 ćwierć folw., Wojciech s. Pawła – 2 wł. folw., Paweł s. Stanisława – 1 wł. folw., Jakub Sudak – 1 ćwierć folw. (RP 41, 89v).