BIEL BOŃKOWSKA

las (1543 silva Byel Bonkowska) niegdyś w pow. rac., ok. 15 km na N od Raciąża.

1543 las B. B. należący do dóbr Radzanów [w pow. rac.] (PG 9, 81).