BIAŁOSKÓRY

(1440 Bardoszkory! Byardoskory! Byaloskori, Byaloszkory, Bialoskory) 10 km na SSE od Sierpca.

1. 1471 ziemia płoc. (MK 5, 2); 1497 pow. biel. (MS II nr 1064); 1519 n. [par. Goleszyn] (Ep. 2, 433); 1578 pow. sierp. (ŹD 43, 51).

2. 1549 3 płosy w B.: jedna od drogi sierpeckiej do granic Białyszewa, druga w cz. Paluchowskiej naprzeciw Suska, trzecia od drogi kurowskiej do drogi wiodącej do siedliska [w B.] (PG 14, 404v).

3. Włas. szlach. 1440 Katarzyna wd. po Tomaszu z Kurowa wniosła 15 1/2 kóp gr posp. do Kurowa z dóbr [obecnego] męża Jana otrzymanych przez niego po ojcu Pawle w B. (MK 336, 88); 1471 → p. 4; 1472 Mikołaj z B. posiada dobra po matce Annie w Borowicach (MK 5, 16); 1479 → p. 4; 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Kobiernickiemu m. in. skonfiskowane dobra Mik. Dobkowica z B. (MS II nr 1064); 1519 szl. Jan z B. (Ep. 2, 433); 1530 Tyburcy, Piotr s. Grzegorza, Klemens s. Jakuba z B. (Bon. I, 190); 1531: Mścisław Kowalewski – 1 wł. folw., Mikołaj, Stanisław, Piotr, Paweł – 3 wł. folw., Klemens s. Jakuba – 1 wł. folw., Piotr s. Jakuba – 1 wł. folw., Jakub Gwizdek – 3 wł. folw. (RP 41, 96-96v).

4. 1471 ks. Kazimierz III nadaje Mikołajowi Czarnemu z B. pr. nieodpowiedne i pr. chełm. na jego własność w B. z czynszem po 6 gr pas. (MK 5, 2); 1479 ks. Janusz II nadaje Dobiesławowi z B. pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar, wyjąwszy karę pięćdziesiąt, oraz pr. chełm. na jego cz. w B. (MK 5, 76v).

5. 1519 szl. Jan z B. winien 3 kopy gr w szelągach i 4 gr na budowę kościoła w Goleszynie (Ep. 2, 433).