BOBROWO-POSZEPTY

(1513 Bobrovo Posepta, Bobrowo Posepti) osada młyńska, dziś cz. wsi Bobrowo, 1 km na NW od Sierpca nad rz. Sierpienicą.

1. 1578 pow. sierp., par. Sierpc (ŹD 45).

2. 1544 cz. w B. P. i cz. łąk w Żarówce leżących od rz. Sierpienicy obok gościńca i obok kościoła NMP [w Sierpcu], naprzeciwko ziemi dobrzyńskiej, i od gościńca do drogi mniejszej wiodącej przez wzgórze, na którym sąsiadują role folwarczne i kmiece z Bobrowa (PG 9, 276).

3. Włas. szlach. 1513 Stanisław Poszepta z B. (AC III nr 369); 1531: młyn dziedziczny o 2 kołach (RP 41, 85).

4. Bon. I, 311.