BODZANÓW

1Miasto Bodzanów leżące na lewym brzegu rz. Mołtawy należało do z. wyszogrodzkiej. Zob. Słownik hist.-geogr. ziemi wyszogrodzkiej, s. 6. Natomiast cz. przedmieścia z wójtostwem i młynem na prawym brzegu Mołtawy należała do pow. płoc (1351 Bodzanowo) przedmieście m. Bodzanów nad rz. Mołtawą, 17 km na NW od Wyszogrodu.

1. 1578 pow. płoc., par. B. (ŹD 8).

2. 1572 pole w Woli od drogi bodzanowskiej do granic Radzanowa (PG 55, 217v); 1581 gościniec idący z B. do Wołowej (PG 75, 215); 1593 zagon w Pepłowie pod Zapałami od drogi bodzanowskiej do granic Miszewa (PG 95, 25); płosa w Pepłowie od granicy Klaczkowa do gościńca bodzanowskiego (PG 95, 214); 1595 pole w Leszczynie Szlacheckim od drogi bodzanowskiej do granic Męczynina (PG 98, 98v).

3. Włas. duch. 1351 B. własnością kl. Marii Magdaleny w Płocku (DKM 320); 1531: proboszcz - 5 ćwierci os., wójtowie Szczyciński i Miszewski - 3 wł. os. (RP 41, 72v).

1 Miasto Bodzanów leżące na lewym brzegu rz. Mołtawy należało do z. wyszogrodzkiej. Zob. Słownik hist.-geogr. ziemi wyszogrodzkiej, s. 6. Natomiast cz. przedmieścia z wójtostwem i młynem na prawym brzegu Mołtawy należała do pow. płoc.