BOCHEŃCZEWO

(ok. 1240 Bochencevo, Bochenczewo) 7 km na NE od Płocka, następnie cz. wsi Trzepowo Stare, razem z nią włączone w 1961 r. do Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Trzepowo Stare (ŹD 6).

2. 1400 granica między B. a wsią Bronowo [-Sady] (ZDP nr 58).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza kapitule płoc. posiadanie wsi B. (K nr 301); 1400 wieś B. własnością kapituły płoc. (ZDP nr 58); [1420] prepozyt Sasin zajmuje zbrojnie wieś B. należącą do dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 188)1Sasin Sasinowic s. kasztelana płoc. zwanego Gęba h. Prawdzic z Trębek, prepozyt katedry płoc., zająwszy 28 VIII 1420 wraz z osobami świeckimi wsie kapituły płoc., m. in. B., Czerniewo, Draganik i Trzepowo, wywiózł z nich zbiory, konie, bydło i ruchomości, a wezwany przez bpa do zwrotu w ciągu 10 dni nadal te wsie zajmował, za co został obłożony interdyktem. Sprawa się skomplikowała, gdy Sasin wraz z dziekanem Borzywojem i archidiakonem Stan. Pawłowskim usunął z katedry wikariuszy wieczystych, którzy w 1420 ogłosili na niego interdykt, i wprowadził innych na ich miejsce. W 1425 r. audytor papieski, przytoczywszy skargę wniesioną już w 1420 r. do papieża przez bpa płoc. i kapitułę płoc., wydaje wyrok, orzekając zwrot posiadłości i odszkodowanie na rzecz kapituły. Mimo to oraz mimo ponownego ogłoszenia interdyktu w 1427 r. sprawa zakończyła się dopiero w 1429 r., kiedy apelacja Sasina do kurii została oddalona, a wyrok ponownie zatwierdzony. W ADP znajdują się liczne dokumenty poświęcone tej sprawie, oprócz perg. 188, pergaminy 180, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 196, 201. S. M. Szacherska, ZDP nr 105; 1433 bp płoc. daje kapitule płoc. m. in. cz. wsi B. należącej do dóbr stołowych bpstwa tytułem zamiany za cz. wsi Suchodół (ADP perg. 212); 1437 → p. 4; 1438 praedicator Jakub ma zwrócić pieniądze pobrane od kmieci z B. jako „wstane” (UKP 314); 1505 kapituła płoc. zatwierdza zamianę dożywotnią wsi Żurominek sufragana płoc. na wieś B. magistra Dawida (Kap. P 50, 66v); 1513 Michał bp margarycki, kanonik i sufragan płoc., przeznacza w testamencie wszelkie dochody, m. in. z B., na odbudowę katedry płoc (AC III nr 365); 1516 prac. Jakub Drwalski z B. lat 60-ciu świadkiem plebana w Trzepowie (Ep. 149, 232v); 1524 wieś B. wakująca po śmierci Tomasza kantora (UP nr 25); 1531: 19 wł. os., młyn o 1 kole, popsuty, w dzierżawie rocznej (RP 41, 66v).

4. 1437 kapituła płoc. ustanawia wysokość czynszu kmieci w B. po 45 gr (Kap. P, OM nr 1).

5. 1516 → p. 3.

1 Sasin Sasinowic s. kasztelana płoc. zwanego Gęba h. Prawdzic z Trębek, prepozyt katedry płoc., zająwszy 28 VIII 1420 wraz z osobami świeckimi wsie kapituły płoc., m. in. B., Czerniewo, Draganik i Trzepowo, wywiózł z nich zbiory, konie, bydło i ruchomości, a wezwany przez bpa do zwrotu w ciągu 10 dni nadal te wsie zajmował, za co został obłożony interdyktem. Sprawa się skomplikowała, gdy Sasin wraz z dziekanem Borzywojem i archidiakonem Stan. Pawłowskim usunął z katedry wikariuszy wieczystych, którzy w 1420 ogłosili na niego interdykt, i wprowadził innych na ich miejsce. W 1425 r. audytor papieski, przytoczywszy skargę wniesioną już w 1420 r. do papieża przez bpa płoc. i kapitułę płoc., wydaje wyrok, orzekając zwrot posiadłości i odszkodowanie na rzecz kapituły. Mimo to oraz mimo ponownego ogłoszenia interdyktu w 1427 r. sprawa zakończyła się dopiero w 1429 r., kiedy apelacja Sasina do kurii została oddalona, a wyrok ponownie zatwierdzony. W ADP znajdują się liczne dokumenty poświęcone tej sprawie, oprócz perg. 188, pergaminy 180, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 196, 201. S. M. Szacherska, ZDP nr 105.