BOGUCIN

(ok. 1240 Bogucino, Boguczino, Boguczyno) 5 km na SW od Raciąża.

1. 1578 pow. rac., par. Gralewo (ŹD 88).

2. 1571 w Łępinku w polu ku Niesułowie zagony do Karsów, płosa od granicy B., zagony u żala od wsi do granic B. (PG 75, 271).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. B. (K nr 301); 1424 Andrzej kmieć z B. (Z I nr 98, 118); 1453 Jakub kanonik płoc. rektor kościoła par. w Daniszewie wydzierżawia księdzu Janowi ze Zdziaru [h. Gozdawa] kanclerzowi kapituły płoc. wieś B. za 11 kóp gr w szelągach na 2 lata (Ep. 5, 69); [1491] → p. 4; 1578: 4 wł., 1 ogrodnik bez roli (ŹD 88).

4. [1491] Jan ze Zdziaru archidiakon dobrzyński sprzedaje ucz. Mikołajowi kmieciowi z B. wójtostwo w B., wsi bpstwa płoc. (Ep. 15, 6).

5. 1517 bp płoc. zamienia z dziekanem płoc. dzies. snop. z Grotowa na dzies. snop. z B.; obie wsie należą do dóbr stołowych bpa, a dzies. w Grotowie z dawna pobiera dziekan płoc. (Kap. P 50, 131).