BOGUSZEWIEC

(1450 Boguschewo, Boguszowiec) 13 km na NNE od Sierpca.

1. 1450 n. [par. Rościszewo]1Wg AM B. należał do par. Lutocin (Ep. 5, 49v); 1578 pow. sierp. (ŹD 39).

3. Włas. szlach. 1450 → p. 5; 1578: Andrzej i wd. po Marcinie – 3 wł., Wojciech i Jan – 1 wł., 2 rzemieślnicy (ŹD 39).

5. 1450 w sporze między Ziemakiem z Rościszewa i Szczepanem plebanem tamże bp płoc. rozstrzyga, że dzies. snop. z nowo lokowanej wsi B., z ról kmiecych, będą pobierali vitrici kościoła w Rościszewie na konserwację tegoż kościoła, także po wygaśnięciu okresu wolnizny (Ep. 5, 49v).

1 Wg AM B. należał do par. Lutocin.