BOJANOWO

1W końcu XV w. B. zaczyna ulegać podziałowi, czego efektem jest rozdrobnienie B. na 4 osady: B. Chrapuńskie, B.-Goździe, B.-Kosny, B.-Suwaki. Nazwy te występują jednak dopiero ok. połowy XVI w., w XV-wiecznym materiale nie da się wyodrębnić tych miejscowości, nawet w RP z 1531 występuje jedno tylko B. Obecnie są to Bojanowo, Chrapoń i Suwaki (1404 Boyanowo, Beganowo, Boyenowo, Boyanova, Bogyanowo) 16 km na N od Raciąża.

1. 1497 distr. płoc. (MS II nr 909); 1578 pow. rac., par. Gradzanowo Kościelne (ŹD 91).

3. Włas. szlach. 1404 Jakub z B. (Pł. nr 433); ks. Siemowit IV nadaje pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar szlachcie h. Wierzbowa, m. in. z B.: Bartłomiejowi, Zawiszy, Szczepanowi, Trojanowi, Lutkowi, Pawłowi, Stanisławowi (MPR 379); 1411 Mikołaj z B. ma sprawę przeciwko Dziersławowi z Unierzyża (Pł. nr 1671); 1413 Tochna i Wojciech z B. (Pł. nr 2083); 1427 (?) Zawisza i Trojan z B. h. Wierzbowa (PRM 46; RTH VI, 17); 1449 Jakub, Maciej i Wojciech z B. kupują cz. Charzyn za 106 kóp gr (MK 337, 69); Jakub Długi z B. z braćmi kupili cz. w Charzynach (MK 337, 83v); 1452 szl. Mikołaj z B. kupuje wójtostwo w Raciążu (MK 337, 102); 1454 oraz 3 wł. w Grochowarsku2Niegdyś wieś w pow. płoń., dziś cz. wsi Kiełki od granic Drozdowa (MK 337, 92v); 1481 Jakub Długi z B z s. Stanisławem h. Wierzbowa (MZH nr 591); 1484-89 Mikołaj s. Marcina z B., kleryk diec. płoc., pisarz kancelarii [bpa] (Ep. 11, 184; Ep. 10, 491, 551, 558, 569, 632, 644); 1490 tenże Mikołaj z B., pisarz archidiakona pułt. (Ep. 11, 306); [1491] ksiądz Mikołaj s. Marcina z B., pisarz bpa płoc. (Ep. 15, 2); 1497 król Jan Olbracht daje Markowi Bojanowskiemu skonfiskowane dobra Piotra Goździewicza, Stanisława i Piotra, braci, Jakuba i Marcina braci Krassów, Jana Jedynaka, Bernarda Bielicza, Jana Kalichno, wszystkich z B. (MS II nr 909); oraz Zygmuntowi z Łaszewa m. in. dobra Jana, Mikołaja, Marcina i in. braci w B. i Dzieczewie, i Stanisława Chrapińskiego z innego B. (MS II nr 914); 1512 Jakub Bojanowski przybywa do Rzekunia po rzeczy zm. plebana (PT 1, 162v); 1531: Maciej Suwak – 1 wł. folw., Adam Chrapiński z wd. Jadwigą z dziećmi i szwagrem Dziersławem – 1/2 wł. folw., Wojciech Suwak – 1/2 wł. folw., Stanisław – 1 ćwierć folw., Jakub s. Aleksego – 1/2 wł. folw., Stanisław, Piotr, Jan, Jakub – 3 wł. folw., wd. po Andrzeju Kusno – 1 wł. folw. (RP 41, 105v-106).

7. 1488-1533 (Ep. 10, 616, 628, 629, 775; Ep. 11, 138; Bon. I, 366).

1 W końcu XV w. B. zaczyna ulegać podziałowi, czego efektem jest rozdrobnienie B. na 4 osady: B. Chrapuńskie, B.-Goździe, B.-Kosny, B.-Suwaki. Nazwy te występują jednak dopiero ok. połowy XVI w., w XV-wiecznym materiale nie da się wyodrębnić tych miejscowości, nawet w RP z 1531 występuje jedno tylko B. Obecnie są to Bojanowo, Chrapoń i Suwaki.

2 Niegdyś wieś w pow. płoń., dziś cz. wsi Kiełki.