BOLEWO

(1438 Bolewo, Bolyevo) 15 km na SE od Mławy.

1. 1469 distr. zawkrz. (MK 5, 118); 1578 pow. niedzb., par. Lekowo (ŹD 115).

3. Włas. szlach. 1438 Mikołaj ze Stupska odstępuje Marcinowi zw. Śledź dz. z Miszewa połowę wsi Stupsk ze źrebiem w Konopkach i z cz. w B. za wieś Rostkowice z dopłatą 60 kóp gr posp. (MK 335, 22); 1469 Dorota żona Hińczy z Czernikowa i Anna żona Jana Łążewskiego, córki Andrzeja ze Strzałkowa, kwitują stryja Marcina Śledzia z Miszewka [Strzałkowskiego] podstolego płoc. z zadośćuczynienia za cz. w B. i Strzałkowie w distr. zawkrz. oraz w Swaszycach i Glinicach1Glinice i Swaszyce (te ostatnie dziś nie znane) były w 1469 r. w pow. sąchockim, dopiero w 1522 r. przyłączone wraz z innymi okolicznymi wsiami do ziemi wysz w distr. wysz. (MK 5, 118); 1531: 12 wł. os. (RP 41, 151).

1 Glinice i Swaszyce (te ostatnie dziś nie znane) były w 1469 r. w pow. sąchockim, dopiero w 1522 r. przyłączone wraz z innymi okolicznymi wsiami do ziemi wysz.