BOMBALICE MAŁE

(1497 Babalicze alia, Bobalycze Ragoszy, Bobalice Minor) dziś cz. wsi Bombalice, 5 km na NNW od Bielska.

1. 1497 n. pow. biel. (MS II nr 936); 1578 par. Bonisław (ŹD 30).

2. 1596 zagon w B. R. od granic Bonisławia (PG 98, 700v).

3. Włas. szlach. 1497 król Jan Olbracht daje Pawłowi Grzymale skonfiskowane dobra m. in. Andrzeja, Jana, Andrzeja, czyli Piotra, Łukasza Pomsty i braci jego z B. a. (MS II nr 936); 1531: 2 wł. folw. (RP 41, 95).