BOMBALICE WIELKIE

(1433 Bobalycze, Bobalice, Bobalycze Magna) dziś cz. wsi Bombalice, 5 km na NNW od Bielska.

1. 1449 n. distr. płoc. (MK 337, 79v); 1497 n. pow. biel. (MS II nr 936); 1578 par. Bonisław (ŹD 31).

2. 1596 w polu w Bonisławiu zagony od granic B. do ogrodów; w tymże polu klin od drogi wiodącej z B. do Łysakowa (PG 98, 477); 1596 płosa w Gołakach1Gołaki – miejscowość dziś nie znana, niegdyś w pow. biel od granic B. do strumienia, czyli do brodu z łąką (PG 98, 700v).

3. Włas. szlach. 1433 Mieczysław dz. z B. kupuje sołectwo – 1 wł. we wsi prestimonialnej Śmiłowo za 12 kóp gr posp. (ADP perg. 213); 1449 Jakub z B. zabezpiecza Pawłowi, Mikołajowi i Stachnie wd. po Jakuszu z B. 17 kóp gr posp. długu na swojej cz. w B. (MK 337, 79v); 1473 szl. Paweł z B. (Ep. 10, 59); 1484 discr. Jan z B. subdiakon (Ep. 10, 336, 342); szl. Jan z B. (Ep. 10, 327); 1489 szl. Maciej z B. z żoną Barbarą i córką Małgorzatą żoną Wacława z Chełstowa (Ep. 10, 644a); 1497 król Jan Olbracht daje Pawłowi Grzymale skonfiskowane dobra Piotra i wdowy po Wojciechu, Dobiesława, Elżbiety z córkami, Macieja i Małgorzaty z B. M. (MS II nr 936); 1531: 5 wł. folw. (RP 41, 95).

7. Bon. 1, 207-8.

1 Gołaki – miejscowość dziś nie znana, niegdyś w pow. biel.