BONISŁAW

(1411 Bandzislaw, Benislaw, Wandislaw!) 14 km na NNE od Mławy.

1. 1413 ziemia zawkrz. (Lites III, 167); 1578 pow. mław., par. Wieczfnia Kościelna (ŹD 75).

3. Włas. szlach. 1411 Krzyżacy zrabowali Witowi z B. pszczoły i inne dobra wartości 16 kóp gr (Lites II, 197); 1413 Krzyżacy obrabowali m. in. mieszkańców wsi B. (Lites III, 167); 1414 Świętosław ze Strzeszewa jako śwd. rabunków popełnionych przez Krzyżaków stwierdza, że nie był w W. (Lites III, 174); [1414-25] ks. Janusz I nadaje Jakubowi z B. 20 wł. zw. Okrągłe nad rz. Godlewką w pow. nur. (MK 3, 98); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi z Załszyna pcz. płoc. i Janowi z Załszyna m. in. skonfiskowane dobra Stanisława Pełki i jego braci z B. (MS II nr 994); 1578: Piotr i Jan Chranik ze Stanisławem Gryką – 3 wł., ogrodnik na roli 1, bez roli 1; wd. po Pełce – 1 wł., młyn w dzierżawie rocznej (ŹD 75).

6. 1411, 1413, 1414 → p. 3.