BUDKOWO

(1388 Buthcouo, Budkowo-Grabia) nad rz. Karsówką, 8 km na SW od Raciąża.

1. 1445 n. distr. płoc (MK 337, 113); 1474 ziemia płoc. (MK 5, 48v); 1578 pow. rac., par. Drobin (ŹD 87).

2. 1445 Krystyn z Nagórek zamienia cz. brzegu Krzywoczapskiego graniczącego z B. na jednakową cz. marszałka Goliasza [z Łęgu], który miał przygotować staw na rz. Karsówce (MK 337, 113).

3. Włas. szlach. 1388 → p. 5; 1407 ks. Siemowit IV nadaje Mikołajowi Rogali z B. 20 wł. puszczy nad rz. Skrodą w pow. nowogrodzkim (MK 6, 60); 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Falęcie z bratem z B. i Raciborowi z B., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 110; MPR 382)1Wydawca MPR W. Semkowicz rozwiązał jako B. w pow. płoc; 1416 ks. Janusz I darowuje Janowi i Maciejowi z B. [h. Rogala] 20 wł. nad rz. Dzierzbią w pow. nowogrodzkim2Powstała tu wieś Rogale (MK 3, 51v; Kapica 37); [1414-25] Michał z Kurzątek sprzedaje Sądkowi z B. całą cz. w Kurzątkach w pow. róż. (MK 3, 10v); [1421] ks. Janusz I darowuje Filipowi z B. 20 wł. zw. Łowczewo3Dzisiaj Filipki Wielkie i Filipki Małe na pr. niem. w pow. nowogrodzkim (MK 3, 75v-76); 1426 i następnie 8 wł. obok Kurzątek (PP V nr 335); Mikołaj z B. kupuje od Jana z Grabowa cz. w Trylogach4Zwane potem Grabowo-Trylogi, obecnie Grabowo (PP V nr 314); 1437 Wojciech z Żukowa kupuje 2 wł. i 6 mórg w [B.] (MK 336, 68); Jan, Katarzyna i Paweł z B. oddają Andrzejowi i Piotrowi, braciom z Osieka, dziedzictwo zw. Wiskocz w zamian za 3 wł. i 9 mórg w B. (MK 336, 68); 1439 mierniczy wymierza morgi w B.: Katarzyna z synem – 9 mórg, Borzysław z s. Stanisławem – 20 mórg, Małgorzata z synem – 7 1/2 mórg (MK 336, 79v); 1441 Mikołaj z Niedarzyna kaszt. sierp. poręcza za ks. Włodzisława I sumę 71 kóp gr posp. Janowi z B. (MK 336, 35); 1442 Jan z B. kupuje cz. w Tłubicach za 70 kóp gr (MK 336, 17v); 1445 → p. 2; Świętosław i Piotr sprzedają marszałkowi dworu Goliaszowi [z Łęgu] 9 mórg w B. (MK 337, 118); Włodek z B. sprzedaje temuż Goliaszowi cz. w B. (MK 337, 115v); 1448 ksiądz Andrzej z B. pisarz wis. (Ep. 5, 3v); 1453 Piotr z B. kupuje czwartą cz. wsi Kuchary (MK 337, 105v); 1474 → p. 4; 1527 Paweł Grabic z Mlic posiada B. (Las. Dołęga 18); 1531: 9 wł. os. (RP 41, 107).

4. 1474 ks. Kazimierz III zmniejsza Dołędze z Łęgu prepozytowi kolegiaty Ś. Michała i kanonikowi płoc. oraz jego bratankom: Grabi z Mlic i Andrzejowi Burnakowi z Nagórek do 1 gr czynsz z dóbr B., Mlice, Nagórki, i Słucz, nadając im także pr. nieodpowiedne (MK 5, 48v).

5. 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym katedry płoc. dzies. z B. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca wikariuszom wieczystym dzies. z B. (ADP perg. 180); 1519 Antoni komendarz w Drobinie oskarżony o przywłaszczenie dzies. z B. wartości 5 kóp gr (Ep. 2, 394).

1 Wydawca MPR W. Semkowicz rozwiązał jako B. w pow. płoc.

2 Powstała tu wieś Rogale.

3 Dzisiaj Filipki Wielkie i Filipki Małe.

4 Zwane potem Grabowo-Trylogi, obecnie Grabowo.