BUKOWIEC MAŁY

1Wieś B. M. zaznaczona jako odrębna osada jeszcze na M Kwat. Część wiadomości dotyczącej B. M. została – być może – umieszczona pod hasłem Bukowiec Wielki (1413 Bubwyecz! alia, Bukowyecz alia, Bukowiec Mały) dziś cz. wsi Bukowiec Wielki, 20 km na NE od Mławy.

1. 1578 pow. mław., par. Janowiec Kościelny (ŹD 78).

3. Włas. szlach. 1531: wd. Dadźbogowa z s. Marcinem – 1/2 wł. folw., wd. Rzyczejna – 1 wł. folw., Marcin s. Andrzeja – 1 wł. folw. dzierżawiona od Śpiewaka (RP 41, 145v).

5. 1509 pleban kościoła w Janowcu Kościelnym skarży plebana w Grzebsku o obrabowanie go z dzies. należnych ze wsi B., Rutki, Szczepkowo-Skrody, Szczepkowo-Sołdany (Ep. 149, 125v).

6. 1413 Krzyżacy obrabowują mieszkańców wsi B. a. (Lites III, 168).

1 Wieś B. M. zaznaczona jako odrębna osada jeszcze na M Kwat. Część wiadomości dotyczącej B. M. została – być może – umieszczona pod hasłem Bukowiec Wielki.