BUKOWIEC WIELKI

1Zob. przyp. przy haśle Bukowiec Mały (1413 Bubawyecz! Bukowyecz, Bukowiec Wielki) 20 km na NE od Mławy.

1. 1452 distr. zawkrz. (MK 337, 61); 1578 pow. mław., par. Janowiec Kościelny (ŹD 78).

3. Włas. szlach. 1418 Michał z B. procesuje się z Mroczkiem z wsi Krusze (Wysz. 46, 46v); 1428 ks. Janusz I darowuje Stanisławowi, Falisławowi, Janowi, Awdanowi i Henrykowi z B. 10 wł. nad rz. Wisą w ziemi wis2Na włókach tych powstała wieś Bukowskich h. Awdaniec, która początkowo zwała się Bukowcem, a następnie Bukowem. Z czasem Bukowo podzieliło się na 2 wsie: Bukowo Duże i Bukowo Małe, Wiśń. Grajewo 87. (PP V nr 694); 1436 Wierzchosław z s. Pawłem, dziedzice z B., zamieniają z Iwanem ze Szczepkowa 5 wł. w B. na łąki zw. Kępiste nad rz. Orzyc (MK 335, 67); 1452 Jan z B. zabezpiecza żonie Dorocie wiano na 3 1/2 wł. w B., stanowiących połowę jego własności (MK 337, 61); 1531: Andrzej Balaj – 1 ćwierć folw., Wawrzyniec, Maciej, Marcin, Andrzej – 1 wł. folw., Maciej i Jakub – 1/2 wł. folw., Paweł – 1 ćwierć folw., Starza – 1 ćwierć folw. (RP 41, 145v).

5. 1509 pleban Kościoła w Janowcu Kościelnym skarży plebana w Grzebsku o obrabowanie go z dzies. należnych z wsi B., Rutki, Szczepkowo-Skrody, Szczepkowo-Sołdany (Ep. 149, 125v).

6. 1413 Krzyżacy obrabowują mieszkańców wsi B. (Lites III, 168).

7. Bon. II, 243.

1 Zob. przyp. przy haśle Bukowiec Mały.

2 Na włókach tych powstała wieś Bukowskich h. Awdaniec, która początkowo zwała się Bukowcem, a następnie Bukowem. Z czasem Bukowo podzieliło się na 2 wsie: Bukowo Duże i Bukowo Małe, Wiśń. Grajewo 87.