MGOWO

(1256, 1311 Lugindorf, 1418 Legendorf, Loegendorff, 1526 Legendorw alias Mgowa, Mgowo) 8 km na SW od Radzynia Chełmińskiego.

1. Ok. 1423-4 komt. radz. (DK 11); 1526 z. chełm. (MS 4/1, nr 5003); 1570 pow. chełm., par. Nowawieś Królewska (Bi. 39, 79).

2. 1565 M. graniczy z Goryniem (Lustr. 153).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 11); 1423 w. m. Paweł Russdorf nadaje Hanusowi z L. jez. Wieldządz oraz 1/2 czynszu leśnego z Rybieńca (Br. 100); 1526 przyw. dany Maciejowi „de Francza” na wieś M. z jez. Wieldządz i lasem rybienieckim (MS 4/1, nr 5003); 1570 własn. Filipa Plemięckiego 20 ł. chł. (ŹD 36).

6. 1256 Jan z L. na dworze ks. pomorskiego Sambora II (He. 302); Jan z L. śwd. (PrU 2/1, nr 45); 1394-1425 Dytrych z L. (AST 1, 174, 187, 200, 410; Tr. 22, 26; Altpreuss. Biographie 1, 405; He. 302); 1403 Borghardt z L. z okr. radz. otrzymuje 16 grz. i 12 grz. od Zak. za konie (Tr. 218); 1404 Adam z L. sprzedaje Zak. wieś Wronie (Tr. 284); 1418, 1435 Jan L. (Reg. 1, nr 1843, 1846, 4144, 6087, 7114); 1438 tenże doradca w. m. (AST 2, 66); 1440 tenże występuje w akcie erekcyjnym Związku Pruskiego (ibid. 174); 1456 tenże ginie bezpotomnie pod zamkiem radz.; wieś M. przechodzi na własność rodziny Maulów (Górski, Związek 239).