MICHAŁOWO

(1240 Michalo, Michelow, Magnum Michelow et Parvum, Michelau, Michelow) 1 km na SE od Brodnicy.

1. 1240 gród księstwa maz. (PrU 1/1, nr 132; CMas nr 402); 1306 kasztelania M. (Dok. kuj. i maz. nr 65); XVI w. pow. mich., par. M. (Bi. 56, 79); diec. płocka (Bi.Po. 125).

3. Przed 1303 własn. ks. kuj. (PrU 1/2, nr 808); 1304 Leszek kuj. oddaje 40 ł. między Drwęcą i wsiami M. P. i M. M. w zastaw Zak. (zob. Michałowska ziemia); 1416 w. m. Michał Küchmeister nadaje M. z 44 ł. m. Brodnicy za obow. płużnego (PlO 79); 1417-9 m. Brodnica daje ze swych wsi M. i Burgesdorf po korcu pszenicy i owsa od pługa (Reg. 1, nr 3061, fotokop.); XVI w. własn. m. Brodnicy (Bi. 56).

4. 1342 sołtys Jan w M. śwd. (Pr U 3/2, nr 542).

5. 1652-3 kościół w M. mur. Ś. Wita, bardzo zniszczony przez protestantów (F 14, 666; Bi. Po. 125).

6. 1252 komora celna w M. (Pr U 1/1, nr 260); 1414 szkód woj. w M. na 700 grz. (Br. 162).

8. Osada wczesnośredn. (Ziel. 24).