MILESZEWY

(1222 Myleseuo, Milischau, Milesschaw, Miluschaw, Milschaw, Milichaw 16 km na NW od Brodnicy.

1. 1222 niegdyś gród, władztwo chełm. (PrU 1/1, nr 41); ok. 1423-4 wieś, komt. brod. (DK 13); 1570 pow. mich., par Lembarg (Bi. 52, 79).

3. 1222 Konrad maz. nadaje M. bpowi Chrystianowi (PrU 1/1, nr 41); 1417-19 własn. ryc. Hannosa z Piecewa na pr. chełm. z obow. 1 służby w zbroi lekkiej bez odszkodowania, wartowego, czynszu rekogn.; płużnego daje po korcu pszenicy i żyta od pługa (Reg. 1, nr 3061, fotokop.); ok. 1423-4 własn. dzieci Hannosa z Piecewa na pr. magd. z obow. czynszu rekogn. i płużnego (DK 20); M. obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (ibid. 13); 1445 Krzysztof z Bartlewa zakupuje od Mischena z M. na jego dobrach M. czynsz 2 grz. 5 1/2 szk. (Reg. 1, nr 8725); 1452 Zak. kupuje M., właścicielka żąda 700 grz., z tego 150 grz. natychmiast, resztę po 50 grz. w spłatach; 44 ł., z tego 10 ł. folw., 23 ł. chł.; właścicielka ma zostawić 18 koni, 23 szt. bydła, 30 świń, wozy i pługi (PlO 81); 1452 na sądzie w Lisewie przekazano M. komturowi brod. (AST 3, 493); 1570 własn. szlach., Wit Mileszewski ma 9 ł. chł., 6 zagr. (ŹD 53).

6. 1414 szkód woj. w M. w komt. brod. na 1400 grz. (Br. 160).

7. Reg. 1, nr 11 260, 11 510, 11 562.

8. Grodzisko wczesnośredn. (Ziel. 24).