MIRAKOWO

(ok. 1423-4 Merkaw, Mirkaw, Nirkaw) 13,5 km na SE od Łasina.

Ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. pokrz., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 12); 1516 Hugo ze Smoląga oddaje w drodze zamiany bpowi chełm. swe dobra Płowęż z wsią M. i in. (UC nr 806, 808); XVI w. teryt. i własn. bpstwa chełm., klucz płowęski, par. Płowęż (Bi. 58, 79).