MIRAKOWO

(1222 Mirche?, Merechow, Merkaw, Mirchow, Ademerkaw, 1569 Miracowo, Mirakowo) 5,5 km na SE od Chełmży.

1. 1222 wieś, władztwo chełm. ? (Pr U 1/1, nr 41); ok. 1423-4 komt. tor. (DK 7); 1424 folw. (LS nr 1708); pow. chełm., par. Kiełbasin (Bi. 39, 79).

2. 1390 wójt lip. nakazuje dziedzicom Sławkowa i M. czyścić rów wiodący z ich dóbr przez las kapituły do stawu (UC nr 385); 1489 M. graniczy z jez. Chełmżyńskim, spór z kap. o pr. rybołówstwa (MT 376); 1569 M. graniczy z Morczynami (UC nr 1083).

3. 1222 ks. Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi M.? (PrU 1/1, nr 41); 1223 papież Honoriusz III potwierdza to nadanie (ibid. nr 44); ok. 1423-4 dobra ryc. M. i Sławkowo obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 7); 1424 Jan Rubyt kupuje od swego szwagra Dytmara Kolberga folw. M. (LS nr 1708); XVI w. własn. wdy pomorskiego Jerz. Konopackiego, (1518-1543) a od 1551 Łuk. Konopackiego (MT 376-8); 1570 właśc. Achacy Konopacki, folw., 9 zagr., karczma, 2 wiatraki (ŹD 45).

6. 1285 Bertold z M. śwd. (MT 376); 1440 Lorencz Francke z A. z okr. tor. bierze udział w zjazdach stanów pruskich (AST 2, 166).