MLEWIEC

(1222 Leviz?, Lewin, Lewen, Leben, Lewe, Leewe, 1517 Lewen seu Mlewo) 12 km na SE od Chełmży.

1. 1222 wieś, władztwo chełm.? (PrU 1/1, nr 41); 1481 folw., komt. tor. (GA 427); 1527 teryt. m. Torunia (MS 4/2, nr 15 151); par. Kiełbasin (Bi. 79).

2. 1513 komisarze król. przyznają kl. bened. w Toruniu pr. rybołówstwa na jez. koło folw. M. (UC nr 795).

3. 1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi L.? (PrU 1/1, nr 41); 1381-1446 własn. Zak., 1381 inwentarz folw.: 40 koni, 17 klaczy, 54 szt. bydła, 99 świń, 475 owiec, 6 krów, 20 połci mięsa1Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo; 1407 wybudowano wiatrak (GA 427, 431-2, 436, 438, 440, 442, 445-6, 448, 452, 455, 457, 459); 1437-8 folw. L. ma 3 pługi (GZ 94); 1457 folw. M. z jez. Wetczman (Mlewieckie) w spisie byłych posiadłości Zakonu, o które m. Toruń nie prosi króla (AST 4, 550-1); 1517 m. Toruń otrzymuje od króla M., Mlewo i Srebrniki w zastaw za 1500 fl. (MS 4/2, nr 11 298); 1527 Toruń otrzymuje od króla folw. M. na wieczność (ibid. nr 15 151); 2. poł. XVI w. folw., własn. m. Torunia (Bi. 47).

7. He. 271.

1 Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo.