MLEWIECKIE

jezioro (1447, 1457 Wetczman) na SW od wsi Mlewiec.

1447-8 własn. Zak., dochód z jez. 10 grz. 1 szk. 18 den.; 1447 zob. folw. Mlewiec; 1513 komisja król. nadaje wszystkim sąsiednim posiadłościom szlach. pr. rybołówstwa na jez. należące dotąd wyłącznie do Nowego Dworu, własności kl. bened. w Toruniu (MT 297).