MŁYNIEC

(1265 Mlyn, 1382 Leyn, Leyne, Leyen) 11 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1265 mistrz kraj. Ludwik v. Baldersheim nadaje wieś M. Janowi, prepozytowi z Kruszwicy oraz Wincentemu, kapelanowi tamże w dożywocie za czynsz rekogn. 1 funta wosku i 1 den. kol. rocznie (UC nr 74); 1382 właśc. Łukasz Russe, mieszcz. tor.; XV w. własn. kl. bened. w Toruniu; 1431 proboszcz klasztoru J. Tannenberg nadaje Mikołajowi s. Stefana z Jungherren Mühle 1 ł. opust. z łąką przy stawie młyńskim w L., z czego oraz z posiadanego dawniej 1/2 ł. czynsz, ma płacić 1 grz. rocznie (MT 382-3); 1570 własn. kl. bened. w Toruniu, 14 ł., zagrodnicy, komornicy, karczma (ŹD 65); pow. chełm., par. Gronowo (Bi. 45, 79); osada wczesnośredn. (Ziel. 32).