MOKRE

(1230 las Mokry, Mochir, Mucowar, Muchera, Mokir, Moker, Mockir, Grosse Mocker, Cleine Mocker, Mockraw) 1,5 km na N od Torunia, dziś cz. miasta.

1. 1230 las. M., folw.? bpstwa włocł. (PrU 1/2, nr 60); 1295 wieś, teryt. m. Torunia (MT 384); XVI w. teryt. m. Torunia, par. Toruń (Bi. 47, 80).

3. 1230 mistrz kraj. Herman Balk nadaje bpowi włocł. Michałowi folw. Pluskowęsy, Mucowar1Wg Kujota (Kuj. 55) Mucowar jest osadą zag., którą wywodzi od mąkowarów; bardziej jednak prawdopodobne, że folw. ten to późniejsza wieś Mokre i cz. folw. Zlotorii (Kaszczorek) między Drwęcą, Wisłą i ścieżką wiodącą przez las Mokry; 1258 wicemistrz kraj. Gerhard v. Hirzberg potwierdza to nadanie (PrU 1/2, nr 60); bp włocł. Wolimir zezwala m. Toruniowi użytkować las i rolę, M. od granicy między teryt. bpstwa i Toruniem łącznie z lasem do dużej drogi w kierunku Kaszczorka i poprzez wzgórza do zamku (tor.) z zastrzeżeniem, że nie wolno tego obszaru zabudowywać (MT 617); 1295 mistrz kraj. Meinhard z Kwerfurtu zezwala mieszkańcom M. i Torunia paść bydło na pastwisku „Wygon” (MT 384); 1389 Gerlach Wenke, jego siostra Nele Palsotynne i jej synowie Lutko i Gerko, układają się o spadek po księdzu Andrzeju, bracie Gerlacha; do spuścizny należy czynsz z M. (LS nr 278); 1390 Barbara Muckenwald otrzymuje w dziale spadkowym czynsz z M. (LS nr 438); 1392 Fryd. Watzenrode ma 4 morgi łąki w M. (LS nr 359); 1404 Ludwik Yachin otrzymuje w dziale łąki przy wsi (LS nr 598); 1408 Małgorzata Leipink otrzymuje 1 grz. czynszu i łąkę w M. (LS nr 783); 1409 Herman Blumenrod otrzymuje winnicę w M. (LS nr 800); 1411 Mik. Schiltknecht nadaje dzieciom winnicę z wolną drogą z M. do zagrody (LS 987); 1417 właśc. M. Jan v. d. Mersche i jego syn Henryk (LS nr 1267); XVI w. własn. m. Torunia (Bi. 47); 1506 bp chełm. Mikołaj Krapitz nadaje swemu siostrzeńcowi kanonikowi Krapitzowi dożywotnio czynsz z wsi M. kupiony od burmistrza tor. Jana Bewtla (UC nr 772).

4. 1407 Marek Heynwebir kupuje od sołtysa Mikołaja jego dziedzictwo w G. M. (LS nr 702); 1415 sąd ławniczy w M. (LS nr 1119).

6. 1455 w. m. Ludwik v. Erlichshausen pali G. M. i C. M. (MT 387).

7. LS nr 1341.

1 Wg Kujota (Kuj. 55) Mucowar jest osadą zag., którą wywodzi od mąkowarów; bardziej jednak prawdopodobne, że folw. ten to późniejsza wieś Mokre.