DANIŁÓW MŁYN

(1435 Danilow mlin) młyn na rz. [Nidzie] 14 km na SE od Płocka, we wsi Troszyn.

1435 granica między m. Gąbin i wsią Zdwórz przebiega, poczynając od wzgórza, na którym jest staw zw. Daniłowy, obok niego wzdłuż rz. [Nidy] aż do drogi, wiodącej od młyna zw. D. w Troszynie, położonego z obu stron wymienionej drogi (MK 6, 356; L nr 175).