DĄBRÓWKA

(1438 Dambrowa, Dambrowki) 3 km na NW od Szreńska.

1. 1578 pow. szr., par. Szreńsk (ŹD 53).

3. Włas. szlach. 1438 w podziale dóbr między braćmi, dziedzicami Kondrajca, Windyka pleban w Szreńsku i Paweł otrzymują połowę wsi [Zaręby], Kamień i 4 części w D. i Galominie i połowę wójtostwa w Krościnie (MK 340, 163-165)1Ponieważ w 1531 r. Kunracki wymieniony jako współwłaściciel wsi par. Dąbrowa (zob. wyżej), być może, iż wzmianka dotyczy tejże wsi; → Kondrajec Szlachecki; 1474 ks. Kazimierz III nadaje 10 wł. w puszczy w Starej Dyble swemu piwnicznemu Marcinowi Rosołkowi z D. (MK 5, 45v; Wiśń. Grajewo 159); 1578: 3 1/2 wł., młyn dziedziczny (ŹD 53).

1 Ponieważ w 1531 r. Kunracki wymieniony jako współwłaściciel wsi par. Dąbrowa (zob. wyżej), być może, iż wzmianka dotyczy tejże wsi.