DĄBRÓWKI

(1447 Dambrowky, Dambrowky Beszunskye, Dambrovky Byeszakye) nad rz. Wkrą, 18 km na NE od Sierpca.

1. 1578 pow. sierp., par. Bieżuń (ŹD 40).

2. 1593 zagon zw. Bożemeczny od granic Dźwierzna do rz. Wkry, przedzielający dobra Myślin-Wątróbki od dóbr D. (PG 95, 268).

3. Włas. szlach. 1447 w podziale dóbr dziedzicznych między braćmi, Andrzejem z Zakrzewa kanclerzem płoc. i Piotrem z Gulczewa, Andrzej otrzymuje połowę m. Sierpc i wieś Śniedzanowo po śmierci Sasina i 500 kóp gr w półgr. za wieś Dziarnowo po śmierci Aleksandra, a Piotr połowę m. Sierpc z dworem, wieś Dąbrówki po śmierci Sasina i miasto Bieżuń z wsiami Seroki, Obrąb, D., Strzeszewo, Zimolza po śmierci Aleksandra. Jednocześnie Andrzej zw. Szczubiał szwagier wymienionych upomina się o 150 kóp gr posagu po ich bratanicy Katarzynie (MK 336, 14-14v); 1484-1488 Maciej s. Mikołaja z D. kleryk diec. płoc. notariusz publiczny (ZDP nr 226, 239, 242; AG perg. 6723; ADP perg. 380); 1531: 4 wł. os. (RP 41, 85v).