DĄBEK

(1319 Dambek, Dabek, Dampbek) 11 km na S od Mławy.

1. 1349 [dzielnica] ks. Elżbiety (L nr 70); 1470 n. pow. mław. (MK 5, 76v); 1578 par. Wyszyny Kościelne (ŹD 68).

2. 1488 Ziemak z D. łowczy płoc. procesuje się z Piotrem z Drogiszki o granicę, która rozdzielała dobra D. od Drogiszki przez połowę lasu zw. Dunaj (PZR 2, 146).

3. Włas. ks., następnie szlach. 1319 ks. Wacław nadaje Mikołajowi kaszt. wysz. m. in. wieś D. (L nr 53); 1466 → p. 5; 1470 w podziale dóbr między ojcem i synami, Ziemak Świeży łowczy płoc., s. Ziemaka z Wyszyn sędziego zawkrz., otrzymuje wieś D. (MK 5, 76v-77; MK 341, 13v); → Wyszyny Kościelne; 1482 stren. Ziemak z D. łowczy płoc. (Ep. 10, 223); 1488 → p. 2; 1493 Małgorzata wd. po Jakubie z Klewek zapisała swoje wiano w Klewkach Andrzejowi s. ur. Ziemaka z D. łowczego płoc. (MK 6, 357v); 1531: 15 1/2 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 137).

5. 1444 bp płoc. darowuje Tyczy kanonikowi płoc. m. in. dzies. z D. (Kap. P OM nr 215; Kap. P 50, 6v); 1466 Piotr pleban w Wyszynach, zrezygnowawszy z par. tamże wskutek sędziwego wieku, otrzymuje od bpa płoc. za swą długą służbę w tejże par. dzies. z ról folw. w D., którą zarezerwował dla niego Ziemak Wyszyński; jednocześnie bp zawiadamia Ziemaka, że parafia została opróżniona (Ep. 5, 180v); 1497 bp płoc. darowuje kapitule płoc. m. in. dzies. snop. z wsi D., należącą do dóbr stołowych bpstwa (L nr 267; Kap. P 50, 46-46v).

7. Bon. IV, 119.

8. Druga połowa XI w. – połowa XII w. cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowie kamiennej, rzędowe (Rauhut 534-35).