DĄBRÓWKI

(1439 Dambrowka, Dambrovky Szyeprzskye) 3 km na NE od Sierpca.

1. 1439 distr. płoc. (MK 336, 59v); 1578 pow. sierp., par. Sierpc (ŹD 38).

3. Włas. szlach. 1439 Małgorzata c. zm. Sasina z Sierpca kwituje stryjów: Andrzeja z Zakrzewa [Kościelnego] kanclerza płoc., Mikołaja z Brzozowa pkom. gost. i Piotra z Gulczewa [Starego] z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne, zrzekając się na ich rzecz ojcowizny w Sierpcu, D., Śniedzanowie (MK 336, 59v); 1447 w podziale dóbr dziedzicznych między braćmi, Andrzejem z Zakrzewa kanclerzem płoc. i Piotrem z Gulczewa, Andrzej otrzymuje połowę m. Sierpc i wieś Śniedzanowo po śmierci Sasina i 500 kóp gr w półgr. za wieś Dziarnowo po śmierci Aleksandra, a Piotr połowę m. Sierpc z dworem, wieś D. po śmierci Sasina i miasto Bieżuń z wsiami Seroki, Obrąb, Dąbrówki, Strzeszewo, Zimolza, po śmierci Aleksandra. Jednocześnie Andrzej zw. Szczubiał szwagier wymienionych upomina się o 150 kóp gr posagu po ich bratanicy Katarzynie (MK 336, 14-14v); 1510 Prokop Sierpski chor. i star. płoc. zabezpiecza żonie Elżbiecie z Gaju wiano m. in. na wsi D. (MS IV, 1 nr 965); 1531: 7 wł. os. (RP 41, 85v).