DĄBRUSK

(1380 Dambrowsko, Dambrovszko, Dambrowsk Maior) 9 km na SEE od Bielska.

1. 1380 n. par. Zagroba (AC III nr 308); 1578 pow. biel. (ŹD 36).

2. 1595 droga do D. przez Leszczyno i Trębino (PG 98, 98v).

3. Włas. szlach. 1405 Grzymek i Helka z D. (Pł. nr 563); 1407 Paweł z D. ma cz. w Dziektarzewie (Pł. nr 1045); 1409 Dobiesława żona zm. Bartłomieja dz. z D. (Pł. nr 1225, 1287); Mroczek kapłan z D. (L nr 149); 1449 Piotr z D. odstępuje Dziersławowi ze Śniegocina 1 wł. os. w Śniegocinie w zamian za 1 wł. os. w D., z której winien zapłacić czynsz książęcy wg tego prawa, co i in. [właściciele] w D. (MK 337, 82); [1523-1546] Jan Dąbrowski pleban w Lekowie pisarz ciech. (WS 299)1Brak pewności, czy z D. pochodził pleban J. Dąbrowski; 1531: Stan. Prasoł – 1 wł. os., wdowa po Stan. Piernym – 1/2 wł. os., Piotr Dąbrowski – 1/2 wł. os., Mik. Śniegocki – 1/2 wł. os. (RP 41, 80).

4. 1449 → p. 3.

5. 1380 bp płoc. potwierdza przynależność trzech wsi. D.2W XV-XVII w. są dwie wsie D.: Dąbrusk (zw. w XVI w. Dąbrusk Wielki, dziś D.) i Dąbrusk-Sędek (dziś Sędek) wraz z dzies. od szlachty i od kmieci do par. w Zagrobie (AC III nr 308).

7. Bon. IV, 153.

1 Brak pewności, czy z D. pochodził pleban J. Dąbrowski.

2 W XV-XVII w. są dwie wsie D.: Dąbrusk (zw. w XVI w. Dąbrusk Wielki, dziś D.) i Dąbrusk-Sędek (dziś Sędek).