GLINOJECK

(1403 Glinoyeczsko, Glinogeczsko, Glynoyeczko, Glynogeczko, Glunoyeczko, Glinoyeczko, Glynoyeczk, Glinoieczko) 16 km na NE od Raciąża, nad rz. Wkrą.

1. 1403 n. par. G. (Pł. nr 416); 1506 dek. płoń. (MD); 1531 pow. sulerz. (RP 41, 149); 1578 pow. niedzb. (ŹD 116).

3. Włas. szlach. 1406 Guntek z G. [h. Prus] (Pł. nr 767); 1418 Mikołaj z G. zeznaje dług wobec Grzegorza z Sarnowa podpiska płoń. (Wysz. 47); 1448 Mikołaj dz. z G. otrzymuje termin do oczyszczenia się z zarzutu zabójstwa plebana w G. (Ep. 5, 3); tenże Mikołaj przysięgą braci stryjecznych: Mikołaja, Sądka, Andrzeja i Piotra Charzyńskich, zostaje uniewinniony od wzmiankowanego zarzutu (Ep. 5, 13v); 1449 Mikołaj z G. i br. jego Guntek ze Ślepkowa sprzedają Gołuszyn i Bielawy Gołuskie na pr. chełm. (MK 341, 15 a); 1470 bp płoc. odpuszcza szlachcicowi z G. karę z powodu zabójstwa kapłana, po przeprowadzeniu z nim [nowych] granic w G.1Zapewne miało tu miejsce powiększenie „poświętnego” (UKP 416-417); 1486-1494 Mikołaj dz. z G. (AGZ XVII nr 2103; Ep. 15, 16); Guntek s. Jana z G. (Ep. 15, 17); 1494-95 → p. 5; 1531: Stan. Guntkowic – 2 1/2 wł. os., Jan i Mikołaj – 2 1/2 wł. os., poświętne – 1 1/2 wł. os. i 1 ćwierć os. (RP 41, 149).

5. 1403-1412 Rafał rektor kościoła par. w G. (Pł. nr 416, 1237, 1868a); 1446 pleban [Maciej] zabity we wsi G. (Kap. P 50, 10v); 1448 → p. 3; 1476 discr. Maciej z G. (Ep. 13, 157); 1487 Jakub rektor kościoła par. w G. przywłaszcza sobie dzies. w różnych wsiach, należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379); 1494 Mikołaj dz. i patron kościoła par. w G. prezentuje na plebanię księdza Andrzeja s. Piotra z Kroczewa (Ep. 15, 16, 83); przeciw temu protestuje Guntek s. Jana z G., także dz. i patron kościoła, a ponieważ bp płoc. zatwierdził już księdza Andrzeja, Guntek odwołuje się do papieża Aleksandra VI lub do kardynała Fryderyka arcybiskupa gnieźnieńskiego (Ep. 15, 17-17v); 1495 Andrzej Kroczewski pleban w G. zgodził się przebaczyć ur. Piotrowi Giżyńskiemu sędziemu zawkrz. i staroście ciech. pod warunkiem możliwości powrotu na plebanię w G., skąd gwałtem został przez tegoż Piotra usunięty (Ep. 15, 37, 133); 1518-1599 kościół parafialny Ś. Stanisława (Ep. 2, 341; WP 6, 212).

7. Pł. nr 1237, 1868 a; Bon. VI, 77.

1 Zapewne miało tu miejsce powiększenie „poświętnego”.