GORYSZE

([1414-25] Gorziszy, Gorzisze, Gorzyszyrze, Gorszysce, Gorszysze, Gorzysche, Gorszysche, Gorzische, Gorzysze, Goszissze, Gorzysse) 5 km na W od Ciechanowa.

1. 1497 pow. sulerz. (MS II nr 995); 1578 pow. niedzb., par. Ciechanów (ŹD 119).

3. Włas. szlach. [1414-25] Bartłomiej z G. sprzedaje Janowi z Kownatów wójtostwo we wsi książęcej Chrostowo (MK 3, 22); oraz kupuje od Wielisława Bacza 10 wł. w Czartorii w ziemi łomż., na które otrzymuje od ks. Janusza I pr. niem. (MK 3, 52); Bartłomiej Gorzysz sołtys w Chrostowie (MK 3, 120v); 1476 discr. Piotr z Pawłem ma zwrócić discr. Mikołajowi z G. pewną księgę (Ep. 13, 68v); 1479 Mik. Żebro z G. darowuje Stanisławowi z Mieszków wszystkie swoje cz. dziedzictwa w G., z siedliskami i domami (MK 6, 153v); 1484 szl. Paweł z G. (Ep. 11, 74v); 1489 discr. Stanisław z G. (Ep. 11, 142); 1497 ksiądz Mikołaj z G. wykonawca testamentu Zofii wd. po Stanisławie Bąku z Ciechanowa (Ep. 15, 112, 114v); król Jan Olbracht daje Jakubowi Sułkowskiemu m. in. dobra Stanisława Żebro, Pawła, Mik. Szczepanowica, Stan. Pąka, Stanisława, Pawła i Andrzeja Stoszowiców, wdowy zw. Ksienia, Jana i in. z G., oraz Jana Ciołka z G. (MS II nr 995); 1512 discr. Marek z G. wikary w Łysakowie (PT 1, 178v); Stanisław z G., żona Katarzyna c. Mikołaja z Bolęcina (CW 5, 45); 1531: Stan. Morawiec, Marcin Ciołek – 3 ćwierci folw., Jakub Kierszkowicz – 1 wł. folw., Jan Kokoszka – 1 ćwierć folw., Marek Medykowicz - 1 ćwierć folw., Mikołaj Żebrowicz – 1 ćwierć folw., Marcin Wiewiórka – (?), Wojciech Wopicz i Stefan s. Marcina – 1 1/2 ćwierci folw., Jan Łasztka – 1/2 ćwierci folw., Stanisław, Jan Stosz i Marek s. Stanisława – 1 ćwierć folw., Paweł Łasztka z s. Michałem – 1 ćwierć folw., Jan Dzwonek – (?) Grzegorz Ksinicz – 1 ćwierć folw., wdowa po Pawle – 1 ćwierć folw., Stanisław i wdowa Żebro – 2 1/2 ćwierci folw., Bartłomiej Mikołaj z braćmi – 1/2 wł. folw., Wojciech Żebrowicz – (?) (RP 41, 152).

7. Bon. VI, 296.