LIPOWIEC KOŚCIELNY

(1413 Lyppowecz, Lypowecz, Lypowyecz Antiqua, Lipowiec Ecclesiastica) 14 km na S od Działdowa.

1. 1449 n. par. L. (Ep. 5, 24); 1497 n. pow. szr. (MS II nr 815); 1505 z. płoc. [!] distr. zawkrz. (MS III nr 2252); 1429 par. L. (Kurenda, 217); 1506 dek. szr. (MD).

2. 1435 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1413 → p. 6; 1435 Jan z Mączewa sprzedaje Andrzejowi z L. 6 wł. lasu na granicy L. (MK 336, 61-61v); 1453 szl. Stanisław z L. płaci 2 kary: z racji zranienia plebana w L. oraz pogwałcenia nienaruszalności cmentarza w L., gdzie chciał pobić br. swego Łukasza (Ep. 5, 75); 1497 król Jan Olbracht darowuje Stan. Szreńskiemu kaszt. wis. m. in. skonfiskowane dobra szlachty z L.: Jana Smolki, Mik. Mikszy, Andrzeja s. Bartłomieja i Doroty wd. (MS II nr 815); 1505 → p. 4; 1505 – zm. 1515 Jakub Ciołek z L. kan. i oficjał płoc. (Kap. P 50, 64-64v, 74v-75, 90v, 91, 100v; MS IV/2 nr 10272, 10572; AC III nr 373); 1513 zezwala się Stanisławowi z L. odstąpić Wincentemu bpowi włocławskiemu kancelarię kruszwicką na ręce księdza Macieja z L. (MS IV/1 nr 2105); 1527 tenże Stanisław kan. gnieźn. otrzymuje stanowisko kan. w koleg. Ś. Michała w Płocku (MS IV/1 nr 5277); 1531: 1 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 128).

4. 1505 król Aleksander Jagiellończyk nadaje Stanisławowi z L. pisarzowi król. i braciom jego, Mikołajowi i Janowi, dziedzicom wsi L. A. i Lipowiec [Podborny], pr. chełm.1Brak wysokości czynszu (MS III nr 2252).

5. 1429 discr. Piotr pleban w L. zostaje wezwany do uiszczenia świętopietrza (Kurenda, 217); 1449 sprawa między discr. magistrem Wojciechem plebanem w Kuczborku a Świętosławem wikarym w L. (Ep. 5, 24); 1453 → p. 3; 1598 kościół par. Ś. Mikołaja (WP 5, 355v).

6. 1413 wójt z Działdowa grabi Maciejowi z L. 2 woły wartości 5 grz. pruskich (Lites II, 201).

7. Bon. XIV, 313.

1 Brak wysokości czynszu.