ŁOMNO

(1401n. Lomno [ale: 1441 Lompno, 1444 Lomne, 1450 Llompno, 1470-80 Lompno, 1497 Lonino, 1564 Lomyn], 1673n. Łomno; Kam. 116; Kop.K 285) 7 km na SE od Bodzentyna; 6 km na N od kl.

1. 1497n. pow. sand. (MS II 1080), 1827 pow. opat. (Tabela I 283); 1470-80 (DLb. II 463n.).

2. 1440-1 → p. 3; 1450 Mikołaj z Taczowa pkom. sand. wyznacza granicę między posiadłościami kl. święt. a wsiami Ł., Sosnówka i Skowrończyce (Gacki 240); 1470-80 graniczy z → Bostowską Wolą (DLb. III 240).

3. Własn. szlach. i prep. kiel., cz. nieużytków od 1450 r. należy do kl. święt.

1401 Jaśko z Ł. (KK II 448); 1440-1 ugoda Niemierzy z → Bostowa i Piotra z Osowej prep. kiel. o pewne role w Ł. (SP II 3006, 3020); 1450 br. Albert, Jan, Paweł, Zbigniew i ich siostra Elżbieta, dziedzice niedzielni Ł., w cz. sprzedają za 16 grz., w cz. ofiarowują kl. święt. swoją cz. lasu, zarośli, łąk i brzegu w Ł. zw. „in Wassosche” (ZDM III 863); 1450 Jakub z Ł. w cz. sprzedaje za 16 grz., w cz. ofiarowuje kl. święt. swoją cz. lasu, zarośli i łąk w Ł. zw. „in Wassosche” (ib. 864); 1456 sąd z. sier. poświadcza zastaw przez Jana z Bostowa 3 ł. w Bobach (boby) razem z kmieciami Mikołajem Woyek, Schandzą, Maciejem i Janem oraz 3 grz. czynszu Mikołajowi z Ł. w zamian za pożyczone mu 33 grz. (AG 1855 - in dorso dopisek XVIII-wieczną ręką „Łomyenske do Łomna należący”);

1470-80 3 łkm. należą do prep. kiel., kmiecie płacą po 0,5 grz. czynszu na ś. Marcina [11 XI]. 7 folw. ryc., które dzierżą: Jakub Karzeł h. Dębno, Stanisław Dulek h. Oksza, Marcin Kruczek, Marcin Goszdz, Andrzej i Otta h. Tarnawa, Paweł h. Dębno i Mikołaj h. Oksza (DLb. I 437; II 463); 1475 Jakub z Ł. (AG 2179); 1497 Stanisław Lipnicki otrzymuje od króla dobra Michała z Ł. (MS II 878); 1497 Stanisław z Dąbrowy otrzymuje od króla dobra Jana z Jeziorka i Ł. (ib. 913); 1497 Andrzej Mroczek otrzymuje od króla dobra Marka Modrzejewskiego z Modrzewia i Ł., Jana Bondara i Pawła Łomieńskiego z Ł. oraz Katarzyny wd. po Ściborze i jej c. Zofii (ib. 1080); 1498 Marcin z Ł. (AG 2662);

1504 z cz. Marcina pobór od 1 zagr., z cz. Marcina Kruczka z folw., z cz. Jana Otty z jego źrebu i od 2 zagr., z cz. Jana Jeziorkowskiego od 1 zagr., z cz. Klemensa od 1 zagr., z cz. Trojana od 1 zagr. (ASK VI 16v-7, 37, 194); 1506 pobór od 1 zagr. (ib. 129); 1510 z cz. Jana Jeziorkowskiego pobór z 1 kwarty, z cz. Jana Otty od 2 zagr. i z karczmy, z cz. Stanisława Otty brak danych, z cz. Marcina Łyska (Lyssek) brak danych, z cz. Klemensa od 1 zagr. z rolą, z cz. Marcina Kruczka brak danych, z cz. Mikołaja Zakliki z 1 kwarty, z cz. prep. kiel. z 1 kwarty (ib. I/10 21 -lv); 1529 z cz. prep. kiel. pobór z 3 kwart. z cz. Marka Jeziorowskiego z 1 kwarty, z cz. wd. Kruczkowej z 1/4 kwarty, z cz. Klimaka z 1 kwarty, wszystkie we własnej uprawie (RP); 1529 role 6 szl. i prep. kiel., który bierze 0,5 grz. czynszu od 1 kmiecia i 1/18 grz. czynszu z ról opust. (LR 353, 377); 1530 z cz. Jana Jeziorkowskiego brak danych, z cz. Jakuba Modrzejowskiego pobór z 2 kwart. z cz. Marka Jeziorkowskiego z 1 kwarty, z cz. Jana Otty z 2 kwart. z cz. Stanisława Otty z 1 kwarty, z cz. Marcina Łyska (Lissek) brak danych, z cz. Klemensa z 1 kwarty, z cz. Marcina Kruczka alias Apolonii z 1 kwarty, z cz. Mikołaja Zakliki, którą teraz ma Jan Otta, brak danych, z cz. prep. kiel. z 1 kwarty (ASK I/0 218); 1531 z cz. Jana Jeziorkowskiego brak danych, z cz. Jakuba Modrzejowskiego pobór z 2 kwart. z cz. Marka Jeziorkowskiego z 1 kwarty, z cz. Jana Otty z 2 kwart. z cz. Stanisława Otty z 1 kwarty, z cz. Marcina Łyska brak danych, z cz. Klemensa z 1 kwarty, z cz. Marcina Kruczka z 1 kwarty, z cz. prep. kiel. z 1 kwarty (ib. 462v-3); 1532 z cz. Jakuba Modrzejowskiego pobór z 1/2 ł., z cz. Marka Jeziorkowskiego z 1 kwarty, z cz. Jana Otty z 1/2 ł., z cz. Marcina brak danych, z cz. Klemensa z 1 kwarty, z cz. Marcina Kruczka z 1 kwarty (ib. 598-8v); 1532 brak kmieci, pobór z 1 kwarty uprawianej przez Stanisława Ottę i cz. prep. kiel. (ib. 614. 625v); 1538 Modrzejowski daje pobór z 1/2 ł., prep. kiel. z 1/2 ł., Stach Jeziorkowski od 1 zagr., pobór z cz. Klemensa od 1 zagr., z cz. Stanisława Otty od 1 zagr., z cz. Jana Rzuczka od 1 zagr., z cz. Jana Otty z 1/2 ł. (ib. I/7 190, 202); 1564-5 własn. szlach. (LS 1564-5 329, 330); 1577 z cz. Jana Kochanowskiego kupionej przez Witosławskicgo pobór z 3 kwart i od 4 zagr. z ogrodem, z cz. Stanisława Grabkowskiego z 1 kwarty, z cz. Wojciecha i Marcina Jeziorkowskich z 1/2 ł., od 1 zagr. z ogrodem i 1 komor., z cz. Wawrzyńca Morawickiego od 1 kmiecia na 1 kwarcie i 1 zagr. z rolą (ASK I/7 583); 1578 z cz. Jana Kochanowskiego pobór od 2 kmieci na 1/2 ł. i od 5 zagr. z ogrodem, z cz. Wojciecha i Marcina Jeziorkowskich od 2 kmieci na 1/2 ł., 1 zagr. z rolą, 1 komor. z bydłem, 4 komor. bez bydła, 1 rybaka, z karczmy, z cz. Stanisława Grabkowskiego od 2 zagr. z rolą. z cz. Wawrzyńca Morawickiego od 2 kmieci na 1/2 ł. i 1 zagr. z rolą (ib. 775v; Paw: 192); 1629 szl. Marcjan Tymiński daje pobór od 5 kmieci na 1,5 ł., 4 zagr. z rolą, 5 zagr. z ogrodem i 1 komor. bez bydła (RS 1629 63); 1662 pogłówne od dz. Hieronima Tymińskiego, 5 czeladzi folw. i 96 mkw wsi (ASK I/67 32v); 1673 pogłówne od dz. Tymińskiej, 77 czeladzi folw. i mkw wsi (ib. 237); 1674 pogłówne od 5 czeladzi folw. i 79 mkw wsi (ib. 407); 1674 pogłówne od 82 czeladzi folw. i mkw wsi (ib. 460); 1787 liczy 190 mkw, w tym 10 Żydów (Spis I 399; II 118); 1827 ma 22 domy i 101 mkw (Tabela 1283).

5. Dzies. należy do pleb. Świętomarzy i prep. kiel.

1470-80 z całej wsi dzies. snop. i kon. wart. do 6 grz. dowożą pleb. Świętomarzy (DLb. I 437; II 463); 1529 z pewnych ról w Ł. i Modrzewiu należących do 6 ryc. i prep. kiel. dzies. snop, wart. 10 grz. pobiera pleb. Świętomarzy (LR 353); 1540 dzies. tegoż (BPAN rps 6560 46).

6. 1444 Tomasz s. Wojciecha, student U. Kr. (Al. I 107); 1449 Raczesław s. Jana, student U. Kr. (ib. 125); 1467 Mikołaj z Ł., archid. sand. (TN XX 88).

7. ZDP rpsy 7561-2; Derwich 1992 wg indeksu; 1997.

8. Liczne st. dymarskie, mielerze oraz osada dat. na 170/180-V/VI w. (Bielenin 1976, 51; 1992 222, 234, 239).

Uw. Por. Bostowska Wola, uw.