OSTÓWKA

(1595 Ostowka silva) las między Leszczynem a Ciołkowem, ok. 7 km na SE od Bielska.

1595 pole w Leszczynie Szlacheckim od drogi wiodącej do Męczynina do lasu O. (PG 98, 98v).