OSTRÓG

(1237 Ostrog) dziś nie znany, niegdyś w obrębie dawnej ziemi płoc.

1237 bp płoc. potwierdza lokację nowego miasta w Płocku, zapewniając mieszczanom zwolnienie od przewodu, z wyjątkiem przewozu sukna i jeńców, przy tym nie dalej, jak do O., Łysakowa i Jaszczkowa (L nr 11; K nr 362; ZDP nr 9)1O. nie występuje w żadnych wzmiankach, wyjąwszy powyżej cytowaną. Nie uwzględnione w AM, ponieważ brak O. w RP.

1 O. nie występuje w żadnych wzmiankach, wyjąwszy powyżej cytowaną. Nie uwzględnione w AM, ponieważ brak O. w RP.