OSTROWY

(1417 Ostrowy, Ostrow, Ostrowy Magna) 8 km na S od Sierpca.

1. 1434 n. distr. płoc. (MK 335, 9); 1491 pow. biel. (MK 6, 261); 1578 pow. sierp., par. Kurowo (ŹD 47).

2. 1417, 1434 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1417 Sądek z Kurowa zastawia Adamowi z O. cz. w Kurowie wraz z domem i siedliskiem obok granic O. w 10 kopach gr posp. na 3 lata (MK 5, 70v-71); 1434 Mścisław, Jan, Dobiesław, Wojciech, dziedzice z O., sprzedają Tochnie wd. po Adamie z O. i jej dzieciom: Dziersławowi, Jakubowi, Katarzynie i Wichnie, dziedzicom z O., całą swą cz. w lesie O.M. za 40 kóp gr posp. (MK 335, 9); 1449 Mikołaj z Zielonej w imieniu bratanków, Piotra i Katarzyny, zatrzymuje 200 kóp gr szerokich, powierzonych ks. Włodzisławowi I przez Marcina z O. (MK 337, 79v); 1452 Marcin z O., będąc winien 100 kóp gr szerokich zięciowi Stanisławowi z Rogożewa, oddaje mu czynsz roczny ze swoich dóbr Gozdowo i Czarnomin; z dóbr tych Stanisław ma pobierać 10 kóp gr czynszu rocznie do czasu pełnego spłacenia długu (MK 337, 100v); 1455 ur. Marcin z O. zabezpiecza Piotrowi z Jeżewa 77 fl. węg. na swojej cz. w Czarnominie (MK 335, 124v); 1478-1479 Ostrowski zaufany kanclerza płoc. (K skarb. nr 42-44, 155, 394, 1265); 1481 Marcin z O. skazany przez bpa płoc. na karę 3 grzywien za pobicie wikarego w Kurowie (Ep. 10, 204); 1491 → p. 4; 1497 król Jan Olbracht daje Szczepanowi Miszewskiemu m. in. skonfiskowane dobra Jakuba z O. (MS II nr 901); 1578: dzieci Erazma – 1 1/2 wł. folw., Dziersław – 1 1/2 wł. folw. (ŹD 47).

4. 1491 ks. Janusz II nadaje Jakubowi Ostrowskiemu pr. nieodpowiedne, zwolnienie od kar i pr. chełm. na jego własność w Kurowie, Leszczynie [Księżym] i obu wsiach O. (MK 6, 261)1Nie podano wysokości czynszów. Jak rozumieć obie wsie O., skoro była tylko jedna? (wieś Ostrowy w pow. sierp. była włas. duch.). Wzmianka ta jest może śladem tego, że wieś O. powstała z połączenia dwóch odrębnych osad.

1 Nie podano wysokości czynszów. Jak rozumieć obie wsie O., skoro była tylko jedna? (wieś Ostrowy w pow. sierp. była włas. duch.). Wzmianka ta jest może śladem tego, że wieś O. powstała z połączenia dwóch odrębnych osad.