PETRYKOZY

([ok. 1240] Potrukosii, Potrucoszi, Pokrzikozi, Potrukozy, Potrikoschy, Petracosi, Petrykoszy, Potrikossi, Potrikoza, Potrikozy dicta Cirzpięthy) 12 km na NNE od Bielska.

1. 1379 n. par. Słupia (OP 231, 57v-60); 1483 n. pow. biel. (MK 6, 192v).

2. 1455 → p. 3; 1572 pole w P. pod wsią Chabowo-Łażewo, przy bagnie zw. Kierz; inne pole w P. naprzeciw wsi Szumanie-Pustoły, od granicy mańkowskiej do rz. Promnia (PG 55, 472); 1581 płosa w Mańkowie w polu pod P. od [figury] Bożej Męki do granic P. (PG 75, 316); 1595 siedlisko w P. od drogi do gościńca bielskiego (PG 98, 150).

3. Włas. w połowie duch., następnie tylko szlach. [ok. 1240] ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. połowy wsi P. (K nr 301); 1451 Stanisław z P. zabezpiecza żonie Frochnie 50 kóp gr tytułem wiana na całej swej własności w P. wraz z siedliskiem (MK 335, 38v); 1452 Frochna wd. po Stanisławie z P. zapisuje bratankom: Marcinowi, Janowi, Piotrowi i Bodzęcie z Jeżewa dobra P. po swojej śmierci (MK 337, 60, 60v); 1455 ur. Krzysztof z Kępy stolnik płoc. wykupuje z zastawu od Mik. Szabenko z P. za 17 kóp gr łąkę i pola obok granic wsi P., za młynem w Majkach [Dużych], obok rz. Sierpienicy (MK 337, 65v); tenże Szabenko zabezpiecza Krzysztofowi z Kępy pr. bliższości do dóbr P. (MK 6, 192v); 1466 w podziale dóbr między ur. Krzysztofem z Kępy pcz. płoc. i br. jego Sądkiem z Kosmaczewa, Sądek otrzymuje: Osiek Wielki, Kosmaczewo, 1/2 wsi Kosemin, 1/2 wsi Psary i P. (MK 337, 20); → Kępa Polska; 1472 → p. 4; 1483 Sądek z Kosmaczewa zabezpiecza Stanisławowi z P. dług 40 kóp gr na cz. w Kępie [Polskiej], którą kupił Krzysztof z Kępy od Mik. Sabiejki, a która Sądkowi przypadła potem w podziale; poręcza też pokój od swej żony Katarzyny (MK 6, 192v); 1486 Stanisław z P. otrzymuje potwierdzenie przepadku cz. P. z 1455 (MK 6, 192v); 1487 → p. 4; 1497 król Jan Olbracht daje Tomaszowi Bartnickiemu chor. płoc. m. in. skonfiskowane dobra Jakuba, Jana, Słabni i Andrzeja, braci z P. (MS II nr 886); 1512 szl. Jan Petrykoski (K Ław. nr 402); 1531: Dobiesław – 1 1/2 wł. os., Michał Rozdział – 2 wł. folw., Świętosław – 1 źreb, Mikołaj – 1/2 wł. folw. (RP 41, 83).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje stren. Krzysztofowi z Kępy wojewodzie płoc. pr. chełm. na jego wsie: Kępa [Polska], Łagiewniki, Liszyno, Psary, obie wsie Majki, Kosmaczewo, Osiek Wielki, Kosemin, Szumanie, P. z czynszem po 1 gr posp. (MK 5, 17); 1487 ks. Janusz II nadaje Stanisławowi z P. i braciom jego Mikołajowi i Janowi pr. nieodpowiedne i pr. chełm. na ich włas. w P. z czynszem po 12 gr (MK 6, 203v).

5. 1379 bp płoc. włącza wieś P. wraz z dzies. do nowo erygowanej par. w Słupi (OP 231, 57v-60).