PETRYKOZY

(1405 Potrikozy, Potrucossy, Potrukozy, Potrukoszy, Potrikoszy, Potruskoszy, Patrukozy, Patrzikozy) 16 km na N od Szreńska.

1. 1440 n. distr. zawkrz. (MK 340, 133v); 1497 n. pow. szr. (MS II nr 886); 1578 par. Dłutowo i Sarnowo (ŹD 57, 64-65)1Wg ŹD do par. Dłutowo należeli drobni właściciele P., do par. Sarnowo – „possessionati”. Wg AM całe P. należały do par. Niechłonin, która była filią par. Sarnowo.

3. Włas. szlach. 1405 Bogusław z P. (Pł. nr 513a); 1411, 1412, 1413 → p. 6; ok. 1420 ks. Janusz I nadaje Michałowi i Mieczkowi z P. 30 wł. w ziemi wis. (MK 3, 98v; Wiśń. Grajewo 58); 1421 Paweł Miodus z Niedziałek przyłącza 2 wł. z Niedziałek do własności Falki i jej synów z P. w Dobakach2Dobaki – miejscowość nie zidentyfikowana w myśl umowy, wg której winien był spłacić Falkę z 6 wł. w Niedziałkach (MH VII, 3/4, 46); 1435 Wichna wd. po Janie dz. z Drogiszki sprzedaje Andrzejowi dz. z P. wójtostwo we wsi bpstwa płoc. Żurominek za 16 kóp gr posp. (ADP perg. 223); 1436 Lutek, Maciej, Bernard, bracia, dz. z P., kupują od Jana z Lewiczyna wieś Krępę za 120 kóp gr w szelągach pruskich (MK 335, 67); ks. Włodzisław I sprzedaje za 25 kóp gr Maciejowi, Piotrowi, Janowi, braciom, Annie wd. po Szczepanie i jej dzieciom: Wojciechowi, Piotrowi, Mieczkowi, Bogusławowi i Katarzynie, dziedzicom z P., 25 wł. w ziemi wis. (Kapica 275)3Nie jest pewne, czy wzmianka dotyczy tej wsi P., czy wsi P. w pow. biel. Ze sprzedaży tej powstały wsie Mieczki-Sucholaski i Mieczki Czarne (Wiśń. Grajewo 108); 1438 Jan Świnka [z Chojnowa] sprzedaje Janowi i Niemierzy z Wawrowa oraz Wielisławowi z P. wieś Gruszkę (MK 336, 64a, 77); 1439 Jan z Sarnowa odwołuje tę sprzedaż (MK 335, 95); 1440 Wielisław z P. wymienia z Bernardem z P. 4 wł. w Krępie na cz. w P. (MK 340, 133v); 1454 Jan Bujno i Jan z P. kupują 10 wł. u wierzchu rz. Wiązownicy w ziemi wis. za 30 kóp gr (MK 335, 117)4Włóki te zapewne weszły w pola wsi Wiązownicy, należącej do Wiązownickich h. Bujno (Wiśń. Grajewo 126); 1531: Wojciech Bunikowski – 1 wł. folw., Grzegorz – 1/2 wł. folw., Marcin Grabek – 3 ćwierci folw., Stanisław Stochacz – 2 1/2 wł. folw., Piotr Gamba i Bartłomiej – 2 1/2 wł. folw., Wojciech Duślik – 1/2 wł. folw., Bartłomiej Golenia – 1 wł. folw. (RP 41, 133); 1576 Andrzej Koboski s. zm. Walentego z Kobuszyna stawia świadków, którzy poświadczają, że jest synem Walentego i Anny c. zm. Grzegorza Sławkowskiego: Piotra i Franciszka synów zm. Stanisława z Kobuszyna, swych br. stryjecznych h. Cholewa Feliksa Pączkowskiego s. zm. Jana z Pączkowa, Adama s. zm. Pawła ze Sławkowa, z linii macierzystej, h. Bolesta; Stanisława s. zm. Wawrzyńca z Chorzewa, z trzeciego rodu linii ojcowskiej, h. Bolesta, Macieja s. zm. Mikołaja z P., z trzeciego rodu linii macierzystej, h. Habdank (PG 64, 447v).

6. 1411 Krzyżacy rabują Wojciechowi z P. 2 woły wartości 2 kóp gr pras. (Lites, II 198); 1412 Krzyżacy obrabowują Mikołaja i Bogumiła z Krzywków[-Bratków] i Marcina ze wsi P., biorąc im owce, bydło, wóz z końmi, a ich samych wiążąc (Lites II, 198; Bon. XIII, 39); 1413 wójt z Działdowa wraz z Krzyżakami obrabowują m. in. mieszkańców wsi P., uwożąc tychże do swych zamków (Lites III, 166).

1 Wg ŹD do par. Dłutowo należeli drobni właściciele P., do par. Sarnowo – „possessionati”. Wg AM całe P. należały do par. Niechłonin, która była filią par. Sarnowo.

2 Dobaki – miejscowość nie zidentyfikowana.

3 Nie jest pewne, czy wzmianka dotyczy tej wsi P., czy wsi P. w pow. biel. Ze sprzedaży tej powstały wsie Mieczki-Sucholaski i Mieczki Czarne (Wiśń. Grajewo 108).

4 Włóki te zapewne weszły w pola wsi Wiązownicy, należącej do Wiązownickich h. Bujno (Wiśń. Grajewo 126).