PĘSY DUŻE

(1349 Panssze, Panse, Pansche, Panze Maior) nad rz. Raciążnicą, 5 km na SE od Raciąża.

1. 1349 n. księstwo płoc. (L nr 70); 1497 n. pow. rac. (MS II nr 956); 1578 par. Drozdowo (ŹD 95).

3. Włas. szlach. 1400-1403 Wojciech Chorąbala z P. (Pł. nr 13, 56, 58, 286, 286a); 1401-1417 Piotr z P. (Pł. nr 56, 1528, 1985, 2026, 2106, 2550, 2757); 1402 Maciej i Stanisław z P. (Pł. nr 130); 1402-1414 Mroczek z P. (Pł. nr 215, 913, 1984, 2267); 1402-1416 Stanisław s. Szczepana z P. (Pł. nr 130, 1056, ..., 2632); 1405-1416 Szczepan Pęsa dz. z P. (Pł. nr 529, 1119, 1130, 2632); 1405-1413 Paweł z P. (Pł. nr 620, 2106); 1414 Mirosława wd. po sołtysie z Sierakowa powierza Michałowi alias Kanczlerzowi z P.1Michaeli alias Kanczlerz de Panse. Przezwisko Kanclerz spotyka się i gdzie indziej sprawę przeciwko Mikołajowi z Rybitw (Pł. nr 2241); [1414-1425] ks. Janusz Starszy nadaje Wojciechowi Chorąbali z Pniewa [i z P.] 22 wł. w z. łomż. (MK 3, 30v); ks. Janusz Starszy nadaje Stanisławowi, Mikołajowi i Piotrowi, dziedzicom z P., 10 wł. zw. Lipniki w distr. łomż. (MK 3, 64v; MK 6, 31v-32)2Z nadania tego powstało Pęsy-Lipno; 1426 Paweł i Racibor z P. kupują 10 wł. w pow. łomż. (PP V nr 227); 1466 Jan z P. (ADP perg. 327); 1497 król Jan Olbracht daje Adamowi z Modły i Marcinowi Płaciszewskiemu m. in. skonfiskowane dobra Bujny z P. (MS II nr 956); 1531: Feliks Bujnowicz – 1 wł. folw., Maciej – 1/2 wł. folw. (RP 41, 105).

1 Michaeli alias Kanczlerz de Panse. Przezwisko Kanclerz spotyka się i gdzie indziej.

2 Z nadania tego powstało Pęsy-Lipno.