PĘSZYNO

(1305 Panszyno, Poszino, Panszno, Panschino, Paschino Braszye, Paschino Sobky, Paschino Skothy)1P.-Sothy (Skłoty) i P.-Braszye (Brasie) tworzyły jedną wieś P., a P.-Sobki było przysiółkiem tej wsi. Zob. AM obecnie cz. Pęszyna Dużego, 7 km na W od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (PO 180, 87v-88; AC III nr 284); 1450 n. par. Proboszczewice (Ep. 5, 43v); 1497 n. pow. biel. (MS II nr 1025).

3. Włas. szlach. 1416 Racibor z P. (Pł. nr 2644); [1414-1425] Jakusz, Stanisław, Małgorzata, Jachna i Stachna ze Strusina tracą na rzecz Racibora i Mikołaja z P. swą cz. w Mierzejewie w pow. ostroł. na skutek niespłacenia w terminie długu (MK 3, 124v); 1426 ciż Mikołaj i Racibor z P. sprzedają Gajkowi, Stanisławowi, Dobiesławowi i Janowi, synom Mirzona ze Skarzyna, swoje cz. w Mierzejewie za 50 kóp gr i za 1 mórg w Skarzynie (PP V nr 275); 1440 Bartłomiej z P. zamienia z Mikołajem, Andrzejem zw. Tabor i Uniemą, braćmi z Umienina, swoją całą ojcowiznę i inną cz. po stryju Stanisławie w P. za czwartą cz. ich włas. w Wilkowcu w z. dobrz., z dopłatą przez rzeczonych braci 50 kóp gr posp. Bartłomiejowi z P. (MK 340, 140v-141); 1443 Jan i Mikołaj z Czachowa zastawiają Świętosławowi Skłodowi z P. całą swoją cz. we wsi Seroki w 13 1/2 kopach gr na 3 lata pod przepadkiem (MK 337, 124); 1447 Mikołaj, Jakub i Włoszcz z Leksyna zabezpieczają Piotrowi z P. 22 kopy gr na 1 wł. w Golejewie, straconej na ich rzecz przez Niemierzę (MK 335, 114v); 1450 → p. 5; 1471 sąd ziemi dobrz. poświadcza, że ur. Barbara c. Piotra z Mystkowa sprzedaje Włodkowi z P. 1 wł. pola w Mystkowie za 16 grzywien w monecie pruskiej (ADP perg. 340); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi Radzanowskiemu z Niszczyc m. in. skonfiskowane dobra Andrzeja Golowiczicza, Marka s. Skopka, Wita Marczika z P. (MS II nr 1025); 1531: P.-Braszye: Umieniński – 1/2 wł. os.; P.-Skothy: Piotr i Jan Czwedek [?] – 1/2 wł. folw., Stan. Sarzała – 2 wł. folw., Piotr i Zygmunt – 1/2 wł. folw.; P.-Sobki: Piotr s. Zygmunta – 1/2 wł. folw., Paweł Woszest – 1 ćwierć folw., Piotr Woszest – 1 ćwierć folw. (RP 41, 89v).

5. 1305 bp płoc. przyłącza wieś P. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1450 Abraham, Maciej, Grzegorz i Mikołaj z P. zapłacą bpowi płoc. karę 3 kóp z racji znieważenia cmentarza w Proboszczewicach (Ep. 5, 43v).

1 P.-Sothy (Skłoty) i P.-Braszye (Brasie) tworzyły jedną wieś P., a P.-Sobki było przysiółkiem tej wsi. Zob. AM.