SINOGÓRA

(1454 Swynyagora, Svynya Hora) 9 km na NWW od Żuromina.

1. 1454 distr. płoc. (MK 335, 131v); 1487 pow. biel. (MK 6, 203); 1578 pow. sierp., par. Lubowidz (ŹD 40).

3. Włas. szlach. 1454 Mikołaj z Dłutowa sprzedaje ur. Ninogniewowi Kryskiemu z Drobina psęd. płoc. wszystkie swe części w S., Zieluniu i [Rudzie]-Gorzystem za 200 kóp gr posp. (MK 335, 131v); 1487 Jan z Gradzanowa [Kościelnego] kanonik płoc. darowuje br. Ninogniewowi z Kryska kasztelanowi rac. miasto Drobin z wsiami: Nowa Wieś, Świerczyn, Kuchary, Gradzanowo [Kościelne], Krzeczanowo, Brwilno, Zieluń i S. (MK 6, 203); 1531: 8 wł. os. (RP 41, 85v).