SIKORY-BOGUSŁAWICE

1Trzy wsie o pierwszym członie nazwy Sikory (-Bogusławice, -Piotrowice, -Żelazki) występują w źródłach XV-wiecznych tylko pod nazwą Sikory, nawet w RP są tylko jedne Sikory; dopiero w ŹD wpisane są drugie człony nazwy. Wobec niemożności zidentyfikowania poszczególnych zapisów, całość materiału dotyczącego tych trzech wsi umieściłam pod hasłem S.-Bogusławice, wyjąwszy kilka wzmianek, dotyczących S.-Żelazki, które w XV w. występują pod nazwą Maruszyno (1400 Szitori, Sicori, Sykory, Sikori, Sikory-Bogusławy) 9 km na NNE od Raciąża.

1. 1447 distr. płoc. (MK 335, 114); 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 92).

3. Włas. szlach. 1400 Stasiek z Sz. jako śwd. Pawła (Pł. nr 33); 1404 Jan z S. stawia świadków przeciwko Dobkowi [z Maruszyna] (Pł. nr 433); 1435 Marcin dz. z S. odstępuje ojcowiznę, kupioną od Stanisława dz. z S., za 40 kóp gr pras., Szczepanowi i Pawłowi, synom tegoż Stanisława za tąż samą sumę 40 kóp gr (MK 336, 61v-62); 1438 Stanisław z Gumowa sprzedaje 1 wł. z cz. [kupionej?] od Stanisława z Zycharzewa2Obecnie Dzierzgi w pow. łomż, br. swemu Szczepanowi z S. (MK 3, 164v); 1447 Paweł z S. zabezpiecza Mikołajowi i s. jego Maciejowi z Łyczewa 12 kóp gr na połowie swej cz. w S., wyjąwszy siedlisko (MK 335, 114); 1453 Paweł z S. rękojemca kmiecia pana Pawła z Cyndat (Tym. 213); 1489 Zachariasz z S. i bracia jego, h. Ślepowron, Bończa, Koźmian, oszczercy Jana Łazowskiego z Podkrajewa (RTH VIII nr 9); 1490 Szczepan z S. pleban w Podkrajewie zamordowany przez Ratołda dz. z Podkrajewa i patrona kościoła tamże (Ep. 10, 758-759); 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z Łaszewa skonfiskowane dobra Zachariasza, Wojciecha, Tobiasza, Zygmunta, Miodka, Gorgonia, Macieja, Przepióra z S. (MS II nr 914); 1531: Andrzej, Jan, Mroczek – 1/2 wł. folw.; Paweł Grabieński – 1/2 wł. folw.; Marek s. Jerzego – 1 ćwierć folw.; Jakub, Jan, Stanisław – 1 ćwierć folw.; Zachariasz, Tobiasz, Marcin – 3 ćwierci folw.; Stachna, Zygmunt – 1/2 ćwierci folw.; Stanisław Zabaszek – 1/2 wł. folw.; Wojciech, Feliks, Jakub – 1 ćwierć folw. (RP 41, 110).

1 Trzy wsie o pierwszym członie nazwy Sikory (-Bogusławice, -Piotrowice, -Żelazki) występują w źródłach XV-wiecznych tylko pod nazwą Sikory, nawet w RP są tylko jedne Sikory; dopiero w ŹD wpisane są drugie człony nazwy. Wobec niemożności zidentyfikowania poszczególnych zapisów, całość materiału dotyczącego tych trzech wsi umieściłam pod hasłem S.-Bogusławice, wyjąwszy kilka wzmianek, dotyczących S.-Żelazki, które w XV w. występują pod nazwą Maruszyno.

2 Obecnie Dzierzgi w pow. łomż.