SIERPC – kasztelania

Gród w S. występuje już w dokumencie dla Mogilna ([1065-1155]) i znany jest później jako ośrodek kasztelański. Kasztelania sierp. leżała w obrębie distr. płockiego; o kasztelanach sierp. zachowało się niewiele wzmianek.

1350 Jan z Łysakowa kasztelan sierp. procesuje się z bratankami, Wojciechem, Pawłem i Borzysławem o pr. patronatu w kościele par. w Bonisławiu (Maz. II nr 305); w latach 1435-1447 występuje Mikołaj Niedarski z Niedarzyna kasztelan sierp., właściciel wsi Rydzyn Szlachecki, Lutomierzyn-Króle, Rybitwy (MK 335, 31v, 86; MK 6, 250; MK 336, 67, 67v; MK 340, 173v; MK 335, 35v); 1530 wielm. Mikołaj Niszczycki s. Andrzeja z Niszczyc, kasztelan sierp. (WS 123).