SIERAKOWO

(1414 Siracowo, Syrakowo, Schyrakowo, Sirakovo Mostowski) 2 km na E od Raciąża, nad rz. Raciążnicą.

1. 1578 pow. rac., par. Raciąż (ŹD 83).

3. Włas. szlach. 1414 Dominik z S. jako śwd. Jana kmiecia z Dramina (Pł. nr 2153); Mirosława wd. po sołtysie z S. powierza Michałowi alias Kanczlerzowi1„Michaeli alias Kanczlerz de Panse”. Przezwisko Kanclerz spotyka się i gdzie indziej z Pęs [Dużych] sprawę przeciwko Mikołajowi z Rybitw; także Mikołaj dz. z S. powierza temuż Michałowi działanie przeciwko Mikołajowi z Rybitw (Pł. nr 2241); 1451 Wojciech Ciecierski zajmuje połowę wsi S. i Krzywki[-Bratki], zapisanych jako wiano przez br. Jakuba Ciecierskiego (MK 335, 45); 1460 ur. Jakub z S. rękojemca Jana ze Szreńska (MK 335, 172v); 1468 Małgorzata żona Jakuba z S. c. Grada Rogali z Podkrajewa otrzymuje od ojca 400 kóp gr w półgr., zabezpieczone na całej cz. Rogali w Podkrajewie (MK 337, 23v); 1485 szl. Maciej z S. (Ep. 10, 372); 1517 kmiecie z S.: Szymon Golema, Maciej Paprotka, Jakub Ołowień, Stan. Socha, Mik. Soszka – osiedli na włókach – oraz Stanisław kowal, Jan Głąb, Mik. Opazała, Świąch, Jan Biernatowicz, Maciej Gawrzyał – osiedli na półwłóczkach – kupują dzies. od księdza Marcina Lipskiego starosty rac., każdy ze swojego pola, od włóki po 40 gr w półgr. i od półwłóczka po 20 gr w półgr. (Ep. 2, 275-276); 1531: 7 wł. os. (RP 41, 102v).

4. 1414 → p. 3; Mikołaj z Ciecierska ma u sołtysa i 2 ławników w S. zakład wartości 6 kóp gr przeciwko Mikołajowi z Rybitw (Pł. nr 2280).

5. 1508 Jakub i Mikołaj, bracia z Brulina, wysłani dla zrewidowania pobierania dzies. w S., wartości 4 kóp gr (Kap. P 50, 88); Jakub Bruliński i Waliszewski, kanonicy deputowani dla oceny dzies., pobieranych we wsiach S. i Kondrajec (Kap. P 50, 93); bp płoc. przeznacza do dochodów archidiakona pułtuskiego m. in. dzies. z wsi S. (Kap. P 50, 91v; Ep. 16, 282).

1 „Michaeli alias Kanczlerz de Panse”. Przezwisko Kanclerz spotyka się i gdzie indziej.