SIERPC – powiat

Wg A. Wolffa „gdzieś od połowy XVI w. datuje się istnienie pow. sierpeckiego (z dawną kasztelanią). Uprzednio sięgał tam zapewne pow. bielski” (WS 17); 1542 gościniec rozdzielający pow. sierp. od pow. rac. biegnie od m. Drobin do m. Bieżuń (PG 8, 97); mimo tak późnego powstania powiatu, już w 1462 znajduje się określenie „prope S.” (ZDP nr 178), co właśnie wg A. Wolffa służyło do określenia jednostki terytorialnej najniższego rzędu, czyli powiatu (WS 14).